Miraç Gecesini Nasıl Geçirelim

Miraç Gecesi Yapılacak ibadetler

Bir yükseliş gecesine kavuşturan Rabbimize hamdu senalar olsun. Feyiz ve bereketinden yararlanmayı, tüm islam alemine nasip etsin. İnsanın nefsi hatalarla dolu yaşantısında yeni bir sayfa açmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi bu gecelerde güzel bir adımdır. Resulullah sav. bu yükselişi ümmetin ufkunun açılmasına ve çeşitli müjdelerle buluşmasına vesile olmuştur. Bu geceyle ilgili Kur’anı kerimde ayetlerle bahsedilmiş ve varlığı inkar edilemeyecek şekilde netlik ortaya konmuştur.

“Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1) 

Miraç Gecesi 5 vakit namaz farz olmuş, Efendimiz (s.a.v.) Hz. Cebrail’in rehberliğinde Cenneti, Cehennemi, ahiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi, gördü, ve bütün bunların yaşandığı zaman diliminde yatağına döndüğünde yatağı hali daha sıcaktı. Bu olay Mekke’de gerçekleşmiştir.

Miraç Gecesini ibadetle geçirmek tevbe istiğfarda bulunmak Allah’ın adını zikrederek tefekkür halinde bulunmak ve muhasebe yapmak bu gece için yapılabilecek güzel ameller arasındadır.

Miraç gecesi dışında da kişinin gecesini afv’ü mağfirete nail olmak umudu ile sadece belirli gecelere sıkıştırılan kaza namazları ve ibadetlerle geçirmek uygun olmasa da, bu gibi kandil gecelerinde ne gibi ibadetler ve ameller işleyip, Ecr veya sevap kazanmaya, manevî yakınlığa ulaşmaya, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza-i İlahiye ulaşma vesilesi olacak neler yapabiliriz bir göz gezdirelim:

Peygamber Efendimiz (sav)’e salât ü selâmlar getirelim. Kaza, nafile namazlar kılmaya çalışalım. Kur’ân-ı Kerim okuyalım, okumakta zorluk çeksekte gayretli olalım, Kur’an okumasını bilmiyor isek hiç değilse dinleyelim. Tefekkürde bulunalım her şeyin bir hikmeti vardır bu hikmetler hakkında düşünelim. Geceyi fırsat bilerek günahlara samimi olarak tövbe ve aşağıdaki istiğfarla edelim. (Not: Duada istiğfarda kalıp yoktur bu sadece bir tavsiyedir. Kişi gönlünden diline dökülen samimi hisleri ile yaptığı dua makbuldür.) 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz;

Her kim, bu Seyyidü’l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.”  

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”  (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101) 

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle kılalım. Bu gecelerin gündüzünü mümkünse oruçlu geçirelim. Sadaka verelim yetimleri sevindirelim fakirlerle birlikte olalım. Devran (Zikrullah Halkaları) zikirleri kurulan yerlerde Allah’ın rahmetini umarak oralarda bulunmaya koşalım. Küskünlükleri sonlandıralım. Gecenin faziletinden yararlanmak için Geceyi teheccüd namazı ve tespih namazı ile süsleyip sabaha kavuştura bilirsiniz. Allah yapılacak ameller ve ibadetler için size afv’ü mağfiret ve yakınlık nasip etsin.. Hayırlı kandiller….

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir