Mohaç Meydan Muharebesi 

Mohaç Meydan Muharebesi 

Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti İle Macar Krallığı arasında yapılan ve 2 saat gibi kısa bir sürede Macar Krallığını yıkan bir savaştır. Tarihe en kısa süren savaş olarak geçmiş, dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman komutasında Osmanlı Devleti zafer kazanmıştır.

Mohaç Savaşı 

Savaşın Nedenleri; Macar Kralı Osmanlıya karşı saldırgan bir tutumla yaklaşması.Fransa Kralı Fransuva Almanlara esir düşmüştü. Fransuva’nın hem annesi hem kendisi Kanuni Sultan Süleyman’a mektup yazmış ve yardım talebinde bulunması. Kanuni Sultan Süleyman’ın niyeti Orta Avrupa’da fetihler yapmak ve Hristiyan birliğini bozmak niyeti savaşa bir nevi zemin hazırlamıştır. Macarlara ders vermeyi ve bunun da Avrupa’ya gözdağı olmasını isteyen Kanuni, bunu fırsat bilerek sefer başlattı.

Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526 yılında gerçekleşmiştir. Bu Savaş önemli gelişmelerin yaşanmasına ve tüm Avrupa’nın etkilenmesine sebep olmuştur. Macaristan topraklarının çok önemli bir bölümü Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altına girmiştir.

Çatışmanın yaklaşık iki saat sürdüğü Mohaç Meydan Muharebesi neticesinde Macar Kumandanı Tomori, Borza deresi yakınlarında hayatını kaybetti. Kral II. Layoş kaçarken akşam karanlığının da tesiriyle Csele deresinde boğuldu. İki başkumandan, altı başrahip ve Macar ileri gelenlerinden 300 kişi savaş meydanında kaldı. Sefer sırasında tutulan rûznâmeye göre meydanda kalan Macar ölüleri ortada bırakılmayarak gömüldü, bu sırada 20.000 piyade, 4000 süvari cesedi sayıldı. Esir alınanların sayısı ise 10.000’e ulaşıyordu.

Rûznâmede Osmanlı kaybı bir istinsah hatası değilse elli-altmış kişi olarak gösterilir. Celâlzâde Mustafa Çelebi bu rakamı 150’ye çıkarır. Ancak sayının bunların epeyce üstünde olduğu açıktır. Savaşın sona ermesinin ardından padişah bir gün Mohaç ovasında kaldı ve hiçbir mukavemetle karşılaşmaksızın Budin’e doğru hareket edip şehre girdi (4 Zilhicce / 11 Eylül). İki hafta sonra Osmanlı ordusu şehri boşaltıp geri döndü.

Mohaç Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun gücünü hem Avrupa’ya hem dünyaya göstermiştir. Kanuni Sultan Süleyman toprakları çok daha fazla genişletme imkanı bulmuştur. Bu savaş Avrupa’nın gidişat yönünü de değiştirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir