Muhabbet

MUHABBET:

Muhabbet, sevgi, kalbi alaka, herhangi bir şeye veya her hangi birine düşkünlük manalarına gelir ki insanın duygularını bütünüyle tesiri altına alması itibarıyla Aşk; vuslat arzusuyla yanıp tutuşma şeklinde daha derin mesafeye ulaşmasına da şevkü iştiyak denir. Muhabbeti, kalbin Mahbub-i Hakiki ile münasebeti ve O’na karşı duyulan, önüne geçilmez şiddetli iştiyak şeklinde tarif edilmiştir. Kuşeyri risalesi.

وَمِنَالنَّاسِمَنْيَتَّخِذُمِنْدُونِاللّٰهِاَنْدَادًايُحِبُّونَهُمْكَحُبِّاللّٰهِوَالَّذٖينَاٰمَنُوااَشَدُّحُبًّالِلّٰهِوَلَوْيَرَىالَّذٖينَظَلَمُوااِذْيَرَوْنَالْعَذَابَاَنَّالْقُوَّةَلِلّٰهِجَمٖيعًاوَاَنَّاللّٰهَشَدٖيدُالْعَذَابِ

2.165 – İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi!

يَااَيُّهَاالَّذٖينَاٰمَنُوامَنْيَرْتَدَّمِنْكُمْعَنْدٖينِهٖفَسَوْفَيَاْتِىاللّٰهُبِقَوْمٍيُحِبُّهُمْوَيُحِبُّونَهُاَذِلَّةٍعَلَىالْمُؤْمِنٖينَاَعِزَّةٍعَلَىالْكَافِرٖينَيُجَاهِدُونَفٖىسَبٖيلِاللّٰهِوَلَايَخَافُونَلَوْمَةَلَائِمٍذٰلِكَفَضْلُاللّٰهِيُؤْتٖيهِمَنْيَشَاءُوَاللّٰهُوَاسِعٌعَلٖيمٌ

5.54 – Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

قُلْاِنْكَانَاٰبَاؤُكُمْوَاَبْنَاؤُكُمْوَاِخْوَانُكُمْوَاَزْوَاجُكُمْوَعَشٖيرَتُكُمْوَاَمْوَالٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَتِجَارَةٌتَخْشَوْنَكَسَادَهَاوَمَسَاكِنُتَرْضَوْنَهَااَحَبَّاِلَيْكُمْمِنَاللّٰهِوَرَسُولِهٖوَجِهَادٍفٖىسَبٖيلِهٖفَتَرَبَّصُواحَتّٰىيَاْتِىَاللّٰهُبِاَمْرِهٖوَاللّٰهُلَايَهْدِىالْقَوْمَالْفَاسِقٖينَ

9.24 – De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve Onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.”

Allah Resulu (sav.):” Kim de Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” Buhari- Müslim

Allah Teâla bir kulu sevdiği zaman Cebrail’e: “Allah filanı seviyor; onu sen de sev! Diye emreder. Cebrail de o kulu sever; sonra gök halkına : “ Allah filanı seviyor; onu sizde seviniz!” diye seslenir. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi yerleştiririlir. Allah Teâlâ bir kula buğzettiği zaman, Cebrail’e: ”Ben filanı sevmiyorum, onu sende sevme! Diye emreder. Cebrail’de onu sevmez. Sonra gök halkına: “Allah filan kişiyi sevmiyor, onu sizde sevmeyin” der. Gök halkıda o kimseyi sevmez. Sonra yeryüzündekilere o kimseye karşı bir kin ve nefret yerleştirilir. Buhari-Müslim

Kulun Allah’ı sevmesi Allah’ında kulunu sevmesi her halde hallerin en güzeli olsa gerektir. Bu yukarıda bahsettiğimiz ayette ifade edilmişti Maide 54

Kulun Allah’a olan muhabbeti gönlünde bulduğu ve duyduğu bir his olup tarifler üstü ve ötesidir.

Hz. Peygamber sav. “ Kişi sevdiği ile beraberdir.” Buyurmuştur.

Yahya b. Muaz: “ Sevdiğinin belirlediği sınıra uymayan kişi muhabbetinde samimi değildir.”

Ebubekir Kettani: “ Muhabbet, bütün tercihlerin sevgili lehinde yapılmasıdır.”

Cüneyd-i Bağdadi: “ Muhabbet sahibi kul kendi canından geçer. Rabbisini kesintisiz zikredip hatırlar. Onun haklarını tastamam eda eder. Kalbiyle o’na nazar eder. Gönlünü Onun heybet nurlarıyla yakar kavurur. Onun sevgi kâsesinden içip safa bulur. Muhibbe Hz. Cebbar’ın gayba ait örtüleri münkeşif olur, açılır. Artık o kul konuştuğunda sadece o’nu konuşur. Bütün hareketleri Allah’ın meriyle cereyan eder. Onun sükûneti Allah ile beraberliktir. Onun her daim yönelişi Allah’a dır, her şeyi Allah içindir ve sürekli Allah ile beraberdir.” Demiştir.

Seyyid Abdulkadir Geylani Ks:

“Beni sevdiğini söyleyip de geceyi benden habersiz bir şekilde uykuyla geçiren kimse muhabbet iddiasında yalancıdır.” Eğer sen Allah’a karşı gerçekten muhabbet dolu olsaydın, sabaha kadar zevk için uyumaz, onu ibadet ile bölerdin.  Hak aşığı zorluklara katlanır; Allah tarafından sevilen kimse ise rahatlık içinde olur.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın