Muhammed Emin SARAÇ

Hadis Alimi Muhammed Emin SARAÇ Kimdir ? 1929-19.02.2021

Muhammed Emin Saraç, Tokat’ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde 1929 yılında doğdu. Babası Hafız Mustafa Efendi’dir. Dedesi Nakşibendiye’den Müderris Üzeyir Efendi Niksar’ın Keşfi Camii Medresesinde müderrisdi. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederek hafızlığa başladı. Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarıldı.  Mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı.

Emin Saraç, 1943 yıllarında ailesi tarafından tahsil için İstanbul’a Ali Haydar Efendi’nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç’ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendiye emanet etti. M. Emin Saraç Fatih Camiinde üç ay misafir kaldıktan sonra Karagümrük’teki Üçbaş Medresesi’ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi’den Buhâri-i Şerif’in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi’den aldı.

Emin Saraç, Üçbaş Medresesi’nde 1950’ye kadar kaldı. Ali Haydar Efendi’nin teşvikiyle Mısır’a, kendi deyimiyle “İlim hicreti” için gitti. Mısır’da ilk olarak Muhammed Zahidü’l Kevserî’nin yanına gidip Ezher Üniversitesi’ne kaydolmak için sınavlara girdi. Başarılı olunca Ezher üniversitesine kayıt oldu. Kral Faruk’tan sonra başa geçen Abdunnasır´ın baskıları yüzünden M. Emin Saraç kral Faruk’un dışarıdan gelen öğrenciler için tahsis ettiği otelden ve okuldan ayrılarak Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.

Emin Saraç, 

Mısır’da kaldığı yıllarda kendisi üzerinde derin tesirler bırakan Muhammed Zahidü’l-Kevserî’nin talebesi oldu. Muhammed Zahidü’l Kevserî vefatından 20 gün evvel de M. Emin Saraç Hoca’ya kendi teklifiyle icazet verdi.  M. Emin Saraç’a göre bu icazet “Ezher diplomasından daha değerli” idi.  

Emin Saraç,

1958 yılının sonunda İstanbul’a geldi. Bir teklif üzere ilim hayatına devam etme fırsatı buldu. Dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi müdürünün daveti üzerine 1960 ihtilaline kadar bu okulda hocalık yaptı. M. Emin Saraç’ın İstanbul’a dönmesi ardından vuku bulan bir diğer olay ise, evliliği idi. Kısa bir zaman sonra hocası Ali Haydar Efendi’nin tavassutuyla Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi’nin kızı ile evlendi. Bu evlilikten, birisi Eski Türk Edebiyatı Profesörü M. A. Yekta Saraç, diğeri şu anda ticaretle meşgul olan Fatih Saraç olmak üzere iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

Emin Saraç,

Fi-Zılalil-Kur’ân mütercimleri arasında yer aldı.  2000’den fazla talebe yetiştirdi. Saraç, yurtdışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye’yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi. Yurt dışından gelen İslam âlimlerinin ilk aradıkları kişi oldu.

Bugün İslam Dünyasında Elmalılı Hamdi Efendi, Ömer Nasuhi Efendi, Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi gibi büyük âlimler yetiştiren bir ilim merkezi olarak hatırlanan Fatih Camii’nde  65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren ve yüzlerce talebe yetiştirdi. M. Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde  92 yaşında vefat etti. Allah Rahmetiyle muamele eylesin….

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir