Muharrem Ayının Fazileti

Muharrem ayı haram aylardandır. Allah’u Teala kendisine ibadet ve itaat edene büyük, sevaplar vereceği, Muharrem (Aşure) ayıdır. Allah’u Teala Tevbe Suresi 36 ayeti kerimede ” Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.” buyurmaktadır.

Ashab-ı Kiram  (aleyhimürrıdvan): Ya Resulullah! Allah’u Teala aşure gününü diğer günlerden üstün tutmuş mudur? dediklerinde: ” Evet Allah’u Teala aşure günü diğer günlerden üstün tutmuştur. Allah’u Teala gökleri aşure günü [Muharrem 10 günü] yarattı.

Dağları, denizleri, kalemi, levhi, Adem (as)’ı aşure günü yarattı. Adem (as)’ı aşure günü cenneti soktu. İbrahim (As)’ı ateşten aşure günü kurtardı. Aşure gününde oğlunun yerine kesmek için ona büyük bir Koç verdi. Allahu Teala firavunu aşure günü boğdu. Eyüp (as)’dan belayı aşure günü kaldırdı. Adem (As)’ın tevbesi aşure günü kabul edildi. Davut (As)’ın zellesini aşure günü bağışladı. İsa (As) aşure günü dünyaya geldi. Kıyamette aşure günü inecektir.” buyruldu.

Ebu Hüreyre (Ra) bildirdiği hadisi Şerif’te: ” Şehr-i Ramazandan sonra, oruç için en efdal gün, Muharrem ayındaki oruçtur.”

İbn Abbas (Ra. anhuma) bildirir: Resulullah (Sav) Medine-i Münevvere’ye teşrif edince, Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Yahudilerden sebebini sorduğunda, aşure günü Allah’u Teala’nın Musa ve israiloğullarını firavun ve kavmi üzerine galip kıldığı gündür. Bunun için bugüne tazim edip oruç tutarız cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah (sav): “Biz Musa (As)’a sizden çok uygunuz.” buyurup, Aşure Günü oruç tutmanın iyi olduğunu bildirmişlerdir.

Alimlerin çoğu bugüne aşure gününün denmesi, bugünün Muharrem ayının Aşir (onuncu) günü olması sebebiyledir dediler. Bazıları da böyle denmesi Allah’u Teala’nın Ümmeti Muhammed’e ikram eylediği on kerametin onuncusudur dediler. Bu İkramlar şöyledir:

1-Recep ayı

2-Şaban ayı

3-Ramazan’ı Şerif ayıdır

4-Kadir Gecesi

5-Ramazanı şerif bayramı

6-Zilhiccenin ilk on günü

7-Arefe günü

8-Kurban bayramını günü

9-Cuma günü

10- Muharrem Ayı (Aşure günü)

Muharrem ayının bereketi fazladır. Onda oruç tutan Allah’ın ihsan ve ikramından bolca yararlanacaktır. Ayrıca Muharrem ayı günahlara keffaret ve hataları temizleyici bir aydır. Muharrem ayı haram ayların dördünden bir tanesidir.

Kaynak: El-Gunyetü’t Talibin, Abdülkadir Geylani

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın