Mümin Cc. esması

Bismillahirrahmanirrahim

“O Allah ki, Ondan başka ilah yoktur. Melik’tir, Kuddüs’tur, Selam’dır, Mümindir, Müheymin’dir…”Haşr 23. bu ayetin devamında O Allah ki kıyamet gününün korkunçluğundan kullarını bu adıyla emniyet altına alarak korur buyrulmaktadır.

Müfessirler Allah’ın Mümin ismini şöyle açıklamışlardır:

İbn Abbas; kullarına kendilerine zulmetmeme güvencesi verendir.

Katâde; Sözün doğru olduğunu ispatlayandır.

Hattabi der ki; “iman sözlükte tasdik etmek doğrulamak anlamına gelir. Buna göre “Mümin” tasdik eden doğrulayan anlamındadır.

Bu anlama göre Allah’ın Mümin ismi iki anlama gelebilir;

Birincisi, kullarına vaat ettiğini. Yerine getirerek onları doğrulayandır.

İkincisi, müminlerin kendisi hakkındaki zanlarını doğru çıkarmak, onların ümitlerini boşa çıkarmamaktır. Hz. Peygamber kutsi bir hadiste Yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Ben kullarımın beni zannettikleri gibiyim. Artık benim için dilediğini zanda bulunsun.” Ahmed Müsned

Kul Allah’tan gelen buyrukları tasdik etmek amacıyla bu isme gerek duyar. Bir kul etrafındaki insanların namusuna, mal ve canlarına gerektiği gibi güvende hissetmelerini sağlayacak bir emniyet vaad eder. Onun için mümin ismine ihtiyaç duyar.

Peygamberler mucizelerle donatılmış Allah’ın elçileridirler. Onların tebliğde bulundukları her türlü konuyu tasdik eden kimse de mümindir. Bir mümin ihlas ve samimiyetle teslimiyet gösterir, peygamberlerin getirdiklerini tasdik ederlerse ancak musaddık olur.

Allah’ın bazı Seçkin kulları vardır ki insanlar onların yanında eman ve onların yanında ise huzur bulurlar. Kendilerini güvende hissederler. Mümin isminin bir yansımasıdır.

Bu ismi bilen her Müslüman Allah’a gönülden tasdik etmelidir. Onun indirdiği her şeye içtenlikle inanmalıdır. Daima onun adını zikrederek kalbini huzur ve güvene kavuşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu bir ihtiyaçtır.

İsyan edip günah İşleyen şunu unutmamalıdır ki, Allah her şeyi gören ve işitendir. Mümin Allah’tan haya edendir. Yarın kıyamet gününde cezalan-dırılmasından korkandır. Ümit ve korku arasında kendisine itaat eder. Onun affını, lütfunu ve ihsanını ümit eder.

Mümin İsmi şerifini her sabah namazından sonra  167 kere okuyup bu zikre devam eden kişi bir ihtiyaca bir sıkıntıya Allah’ın izniyle duçar olmaz inş. Mümin ismi şerifi kişiyi yalan  ve küfürden muhafaza eyler.

Allah Teala kulunu riyadan her türlü nedamet koruyandır riya,kibir, hased, ucub, şirkten ve dahi kötü ahlakın her türlü halinden emin kılar ve muhafaza eyler. 

Bazı havas kitaplarında 1132 kere çekilirse taun ve bulaşıcı hastalıklarda ayrıca sıkıntılı durumlardan kurtulmaya vesile olduğu yazılmaktadır. 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın