Müminun Ve Fatiha İle Rukye

Ebu Ya’la, İbni Mesud (ra)’dan rivayet etmiştir:
“ibni Mes’tud (ra), rahatsızlığı olan birinin kulağına bir şeyler okudu, adam iyileşti. Resulullah (as) kendisine: “Ne okudun?” diye sordu. İbni Mes’ud (r a)’da: “Bizim sizi boşuna mı yarattığımızı sanıyorsunuz?” ayetini başından, surenin sonuna kadar okudum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (as) şöyle buyurdu:
Eğer ki, bunu muvaffak (başarılı, gereken şartları üzerinde taşıyan) bin dağa okusaydı, dağ yerinden kaybolurdu.

Bir Açıklama
Hadiste, Resulullah (a.s)’in, ibni Mes’ud (ra)ın: Mü’minun suresinin son kısmını rahatsızlığı olan kişiye okumasını yerinde bir hareket olarak gördüğü (ikrar-ettiği) bildirilmektedir. Oysa İbni Mes’ud (ra) bu konuda Resulullah
(a.s)’tan herhangi bir şey duymuş değildi. Aksine bunu kendi içtihadıyla (istinbat yoluyla) çıkarmıştır. Resulullah (a.s), şeriat ölçülerine aykırı düşmeyen ve hayır getiren her şeyi kabul ederdi. Nitekim Buhari’nin Sahih’inde ve sünen sahiplerinin kitaplarında, kendilerinden söz edilen rukyecilerin uygulamalarını da kabul etmişti.

Rukye olaylarının biri Ebu Sa’id el Hudri (r.a)’nin, diğeri de Harice bin Salt (r.a)’ın amcasının başından geçmişti. Bu üçüncü rivayette rukye yaptığı bildirilen kişi ise İbni Mesud (ra)’tur. Rukye ile ilgili dördüncü biri rivayet daha bulunmaktadır ki, bunu da İbni Hibban, Ilaka bin Suhar’dan rivayet etmiştir:

Ibni Hibban, Ilaka bin Suhar Suleyti Temimi (r.a)’den rivayet etmiştir: “Rivayete göre Ilaka (r.a) Resulullah (a.s)in yanına gitti. Sonra yanından ayrılarak geriye döndü. Dönüşünde bir topluluğa uğradı. Bunların aralarında
demire bağlanmış bir adam vardi. Ailesi kendisine: “Bize, arkadaşınızın (Resulullah (a.s)’in) hayır getirdiği bildirildi. Sen şu adamı tedavi etme konusunda bir şey biliyor musun?”diye sordu. Ilaka şöyle bildirdi:
“Ben bu kişiye Fatiha suresi ile rukye yaptım. Adam iyileşti. Ailesi bana yüz koyun verdi. Daha sonra Resulullah (a.s)’in yanına gittim. Resulullah (a.s) bana şöyle buyurdu:
“Sen onu al. Ömrüm için, bir çokları batıl rukye ile mal alıp yiyor. Sense bunları hak rukye ile yemiş olacaksın.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın