Mürid Fütuhattan Ümidini Kesmemeli 

Mürid Fütuhattan Ümidini Kesmemeli 

Günümüzde aynı toplumun farklı tabakalarında farklı farklı yaşam tarzında hayat sürdürmekte olanlardan biri, bir gün her şeyin değiştiği bir gerçekle karşılaşıp tarikatı aliye yolunun bir kolunu tercih edip yola tevbe ile revan olsa, müridlik yolunun içerisine aldığı görevlerle girse mazi onun için üzüntü ve pişmanlık olarak hatıralarında kalacak ve zaman zaman onu yaralayacak gönlünün hüzünlenmesine sebep olacaktır.

Seccadesinde oturmuş dilinden dökülen gönül sancısı şu şekilde olabilir; “Benim gibiler için fütuhat hasıl olması veya benim salihlerden olmam çok hayal gibidir. Ben bu kadar yanlışlık yapmışken hangi yüzle Rabbime yaklaşacak salih ameller işleyebilirim ki, bu gibi sözler söylenebilir. Bunlar söylenmemelidir. Bu yapılanlar engel olarak değerlendirilmemelidir. Bu hal iblisin ekmeğine yağ sürmek gibidir. 

Bu yola nefs tezkiyesi için giren gibi sultan olup tahtı bırakan, sarhoş olup çamurlarda batıp çıkan, eşkıya olup sonra gönüller sultanı olan nice velilerle doludur. Fütuhattan ümit kesilmemelidir. Birçoğu evvelinde günahkar olan kişilerden oluşan ehli tarikin sonra tevbe edip evliya olması velayete ulaşması Rabbimin bir lütfudur.

Tarikata boynu bükük girenler, fütuhat acısından başı dik tarikata girenlerden daha süratli yol alır. Bakınız Fudayl b. İyaz eşkıya idi yol keserdi adam soyardı. Âşık olduğu cariyenin evine girmek için duvara tırmandığı bir sırada içeride Kur’an okunuyordu. Bu arada duyduğu, “İman edenlerin Allah’ı zikretme ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı hâlâ gelmedi mi?” (el-Hadîd 57/16) mealindeki ayetten çok etkilendi ve, “Evet yâ rabbi, o an geldi” diyerek oradan ayrıldı. Yaptıklarına tövbe edip kendini tamamen ibadete verdi.

Allahu Teâlâ’ya karşı yapılan her türlüsü hatanın günahın muhakkak ki karşılığı olacaktır. Allah azze ve celle kulunun günahlarından tevbe ederek kendisini düzeltmesi ile bu yönelişinin  karşılığı olarak birçok vesile ile affedecektir. Kul Allah’a minnettar şekilde yapacağı az bir ibadet başkasının gördüğü çok ibadetten hayırlı olacaktır.  Allah tövbe ettikten sonra kulun işlediği günahları hayra tebdil eder. 

Ey kardeşim!

İlim ve ameli üzerinde riyadan uzak bir şekilde toplamış alimlerin huzurunda İslam şeriatını tahsil et. İbadetlerinde edebi terk etmiş, kalpleri edepten perdeli bir vaziyette bu dünyayı terk eden zahidler ve abidler gibi olma. Ölmeden önce şeriat ilminde olgunlaşmamış her mürid çoğu kere büyük günahlarda ısrarlı bir vaziyettedir. Ucub, riya, nifak gibi incelikleri fark edemez.

Öğren ve amel et, ihlaslı ol, samimiyetin ve edebin riya yüklü olmasın unutma bu yol nice eşkıyayı veli etmiştir. Allah cc. gayretini boşa çıkarmaz kendisine yaklaştıracak yolları kullarına gösterir. Aeo….

M.e.K

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir