Müridin Edepleri

Bismillahirrahmanirrahim

Abdülkadir Geylani’nin çizmiş olduğu tasavvuf yolu ve bu yolun üzerinde ki müridin şeyhi ve sohbet adabı ve mürit kardeşine karşı takılması gereken adaplar hakkında da bilgiler vermektedir.

Müridin Görevleri: 

Şeyh Abdülkadir Geylani tasavvuf yoluna yeni giren bir müridin yapması gereken görevleri belirlemiştir. Onları şu şekilde özetlemek mümkündür.

 • Sahih bir itikat. Bu temeldir.  mürit ehli sünnet vel cemaat itikadı üzerine olmalıdır.
 • Kitap ve sünnete bağlanmak ve her halükarda onlardan kopmamak.
 • Allah’a karşı ihlaslı olmak, Allah’a karşı verdiği sözü yerine getirmeye çalışmak, emirlerine göre hareket etmek. İbadete devam etmek. Allah’ı ve ona yaklaştıran şeyleri sevmek ve ondan razı olmak.
 • Kusur işlemekten sakınmak ve kusur ehli ile bir araya gelmemek, dedikodulardan ve ibadet düşmanlarından uzak durmak.
 • Allahu Teala’nın cimrinin dostu olmadığına inanarak, cömert olmak.
 • Silik biri olmaya, açlığa ve mahrumiyete razı olmak gururu ve şehveti terk etmek.
 • Başkalarını nefsine tercih etmek. İlim ve sohbet meclislerinde akranının gerisinde kalmak. Başkası doyarken aç kalkmak, cemaatin izzeti için zillete katlanmak.
 • Şeyhlere ve salihlere kendini sevdirmek ve başkalarının hatalarını ve kendisine karşı işledikleri kusurları affetmek.
 • Lezzet ve şehvetlere dalmaktan kaçınmak
 • Geçmiş günahların affedilmesi için istiğfar etmek, kalan ömründe günaha düşmemek için Allah’a yalvarmak. Allah’tan onun rızasına uygun işler yapmaya kendisini muvaffak kılmasını istemek ve her halükarda ondan razı olmak
 • Sohbet ve Dergah adabında hizmet eden olmalı hizmet bekleyen olmamalıdır. Her zaman dergahına gelenlere ve şeyhine duacı olmalı Allahu Teala ya devamlı şekilde niyazda bulunmalıdır.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın