Mürşidin Müride Karşı Edepleri

 Bismillahirrahmanirrahim 

Şeyhin Müride Karşı Görevleri:

Tasavvufi terbiyenin başarı ile gerçekleşmesi için şeyhin müridine karşı görev ve  sorumlulukları vardır. Burada her iki tarafın gayretiyle tamamlanan bir yükümlülük ve sorumluluk ortaya çıkmaktadır.

Şeyh Abdülkadir Geylani; şeyhin müridine karşı terbiye yolunu anlatırken uyması gereken edebi sıralanmaktadır:

 1. Müridi Allah için kabul etmeli,
 2. Müride nasihat ile hitap edip rıfk ile muamele etmeli
 3. Şefkat ve merhamet hususunda ona karşı ana ve babası gibi olmalı
 4. Müridin taşıyamayacağı yükü ona yüklemeli bilakis onu tedricen yetiştirmeli ve onu ruhsatlar dan azimetleri doğru yavaş yavaş sevk etmelidir.
 5. Müridindeki gayreti gördüğünde ona karşı gevşek davranmamalı.
 6. Müridini Allah’ın rızasını umarak Allah’ın emirlerine uymaya ve nehirlerinden sakınmaya sevk etmeli.
 7. Müridinin hakkında başkalarının sözlerine itibar etmemeli
 8. Müridini istikamet üzere eğitmeli
 9. Müridin nefretini uyandıracak şeylerden kaçınmalı
 10. şehrin gayesi müridini Allah’a ulaştırmak ve ona yaklaştırmak olmalıdır.
 11. Müridin gidişatını sıkı takip etmelidir
 12. Müridinin yetişmesi için aralıklarla sohbet etmeli nasihatlerde bulunmalı.
 13. Şerife Şerife zıt düşen bir hal gördüğünde nasihat edip sakındır malı ve tövbe teşvik etmelidir
 14. Müridi hayra yönlendirmeli kötü ve çirkin işleri konuşmaktan ve yapmaktan sakın durmalıdır.
 15. Müridinin menfaatini gözetmeli, sorunlarını çözmeli ve yükünü yüklenmelidir
 16. Müridine yük olmamalı, maddi hiçbir şekilde üzerine bir sıkıntı bırakmamalıdır.
 17. Müridin yetişmesi için kolay yolları tercih etmeli Celalli ve Cemalli  eğitim vereceği müridi iyi tespit etmelidir.
 18. Mürşid müridine özel işlerini kesinlikle yapılmamalıdır. Kendi işinin sorumluluğunu müridine de yüklememelidir.
 19. Mürşit müridinin sırrını iyice hissetmeli, müridin anlattıklarını ise gönülden dinlemeli ve çözüm yolları bulmalıdır. Başkasına da müridinin özel konusunu açmamalıdır. Sır olarak kalmalıdır.
 20. Mürşid, müridinin rahatlama yeri, esrar hazinesi, sığınağı, barınağı olmalıdır.
 21. Mürşid müritlerine cesaret ve kuvvet vermeli. Yollarında sağlam tutması, onlara yardımcı olması, onları tarikattan korkutup uzaklaştırmamalı, onları iyi örgütlemeli ve onlarla sohbet etmesi lazımdır.
 22. Mürşid müridin usul veya füru’da, dinin benimsemediği bir şeyini gördüğünde gizlice ona nasihat etmeli onu azarlamamalı ve bir daha o şeyi yaptırmamalıdır.
 23. Mürşit müridin hatasını gizlice ona  hatırlatmasından alınacağını bilirse genel sohbet herkese hitap ederek birkaç konuyla sıkıntıyı işlemeli Müridin, işaretle konuyu çıkartmasını sağlamalıdır.
 24. Mürşid müritten gelebilecek, her türlü seviyesiz söylev ve hareketlere karşı hoşgörülü, sevgi ve muhabbetini kontrol ederek müridine karşı merhametini esirgenmemelidir.
 25. Mürşid  kendisinden feyiz alamayan müridini zorla bağlamalı onun feyiz alaca bileceği başka tarafa yönlendirmelidir.
 26. Mürşid müridinin karşısında Salihlerin, ashabın ve Resulullah’ın sünnetine sadık olduğunu hassasiyetle göstermelidir ve hayatında bunu uygulamalıdır.

Kaynak: El-Gunye, Abdülkadir Geylani; 454-455

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın