Musibetten Emin Olma Duası

Herhangi bir musibetten emin olmak için Dua:

 Talk bin Habibi Ebu Derda ya bir adam geldi ve şöyle dedi:

“ Ey Ebu Derda evin yandı.”

Ebu Derda:

İlgili resim

“ Hayır benim evim yanmaz Allah bana bunu yapmaz Çünkü ben Allah’ın resulü şöyle sosyal işittim ki her kim günün evvelinde O sözleri söylerse akşama kadar ona   bir musibet gelmez. Her kim de günün sonunda bu kelimeleri söylerse sabah ne kadar ona yeni bir gelmez:

“Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azıym. Ma şaellahü kane  ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. A’lemü ennallahe ala külli şey’in kadiyr ve ennellahe kad ehata bi külli şey’in ılma Allahümme inni eüzu bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin rabbi ahızün binasiyetiha inne rabbi ala sıramüstakıym.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın