Muska Takılması

               Cahiliye devrinde Arapların çocuklarını göz değmesinden korumak için onlara temime adını verdikleri muskalar takarlardı.

            Ata şöyle söylemiştir;“içerisinde kuranı kerimden yazılı bir şeyler olan muska sayılmaz” bu konuda rivayetler vardır. Said bin Museyyebe içerisinde kurandan bir şeyler yazılıp kadınlara ve çocukların üzerine asılan küçük sahifeler hakkında sorulduğunda  “ Eğer sarılı bir kağıdın veya demirin yahut bir sargının içine konursa bir mahzuru yoktur.” Demiştir.

Abdullah bin Mesud ve İbni Abbas Ra. ve bunların dışında kalan bazı sahabeler ve tabiinin de görüşü muska takmanın caiz olmadığı yönündedir. En doğru olanı üzerine kuranı kerimden ayetler ve daha başka şeyler yazılı olan muskalar takmamak ve doğru sözlü, sözüde doğrulanmış olan Resulullah sav in birçok hadisi şerifinde bildirdiği üzere Allah’a sığınma anlamına taşıyan sözlerle Rukye yapmaktır.

“Resulullah sav şöyle buyurdu;“ Kim üzerinde muska vs. türünden bir şey takarsa, işi ona bırakılır.” Tirmizi

“ Kim muska takarsa, Allah onun arzuladığını kemale ulaştırmaz. Kim de nazarlık takarsa Allah onu emanetine almaz.” Ahmed

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın