Müsüman Aile

Bismillahirrahmanirrahim

“En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik, lütufkar olanıdır.” Nesai, Tirmizi ve Hakim

 Müslüman Aile:

Eşlerin birbirlerine açılmadan sözcüklerin sevgi dili ile anlam bulduğu yerdir. 

“Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti; sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah’ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?” Nahl:72

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.” Tahrim:6

“Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır.” Taha:132

Hayatta temiz rızıkları size bahşeden Allah cc hayatlarınıza sevgi yüklü bir değer katmanızı, çoğalıp boylanmanız içinde size kendinizden eşler yarattı. Erkek tek başına bir yuva sahibi olamaz, tek başına yaşanan evlerden bahsetmiyoruz sevginin paylaşıldığı bu sevginin meyvesi olan çocuklarla şenlendiği yuvadan bahsediyoruz.

Yuvayı dişi kuş yaparmış yuva onunla neşelenir onunla tertip ve düzen oturur onunla çoğalır ve değer bulur. Erkek kazandığı helal kazancı eşiyle iktisata dönüşür. Kadın evinin ve eşinin bereketi olur. Çocuklarının yetişmesi İslam kültürünün öğretilmesinde, mes’uliyet duygusunun gelişmesinde en önemlisi Müslüman ailenin oluşmasında kadının anlamlı bir yeri vardır. Erkek daha dikkatli ve başarılı bir çalışma için daha çok gayret sarf edip ailesi için fedakarlık yaparak bir hayır kapısınında kendise açılmasını sağlanacaktır.

Resulallah (sav) şöyle buyuruyor: “Evlenin! Şüphesiz o sizin için daha ziyade rızka sebeptir.” Tusi rivayet etmiştir.

Sad b. Ebi Vakkas’tan (ra): Rasulullah (sa) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz sen, Allah rızasını arayarak yapacağın her harcamadan dolayı muhakkak ecre nail olacaksın, Hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar.” Buhari, iman, 41; Cenaiz, 36 ; Menäkıbul-Ensar, 49 : Feraiz, 6: Müslim, Vasiyyet. E: Muvatta, Vasiyyet, 4.

“… (Abdullah) bin Abbas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlı olanınız, ailesine en iyi olanınızdır. Ben de aileme iyi olanınızım.”(Mace, Cilt5, Syf.461)

Ümmü Seleme (ra) şöyle dedi:”Ey Allah’ın Resulü! (Eski kocam) Ebu Seleme’nin çocuklarına para harcamak bana sevap kazandırır mı? Onları öyle muhtaç durumda bırakacak değilim ya! Onlar benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:“Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı senindir.”Buhârî, Nefekât 14; Müslim, Zekât 47

İbn Omer (ra.) anlatır: Rasulullah’in (s.a.) şöyle buyurduğunu işittim: “Herkes çobandır ve herkes sürüsünden (eli altındakilerden) sorumludur. Devlet başkanı çobandır ve sürüsünden (tebaasından) sorumludur. Erkek, ailesi hakkında çobandır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evi hakkında çobandır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde çobandır ve sürüsünden sorumludur. Kısaca. hepiniz çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz.” Buhari, Cuma, ; Nikah,

Mesuliyet sınırı ve sahası gösterilmekte sorumluluklar çizilmektedir. Ailenin geçimi için yapılacak tüm faaliyetler ve harcamalar için sevap kazanımı vardır. Erkek ve Kadın kendi mes’uliyetlerinin farkında olarak hareket etmelidir. Aile bir emanettir bu emanet heder edilmemelidir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın