Müslüman, Mümin ve İman 5

Müslüman, Mümin ve İman 5

.
Bugünkü yazımızda Meleklere imanı işlemeye çalışacağız.
İnsanoğlu görmediğine inanmaz.
Allah ve meleklerini bu dünya gözü ile göremeyiz.
Görmüş olsak, imtihanın bir anlamı kalmaz.
Oysa ki peygamberleri gördükleri halde,
Kitap ve sayfalarını işittikleri halde iman etmemiş topluluklar mevcuttur.
Bizler Resulullah sav. görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu da bizi, Resulullah sav hadisinde buyurduğu gibi O’nun sav. kardeşliği mertebesine yükseltiyor.

Kitabımız Kuran’ı Kerim’de geçen bir kaç ayet ile Meleklerin özelliklerinden sadece bir kaçına değinelim inşallah.

Tahrîm, 6.Ayet *

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun! Onun üzerinde sert, şiddetli, Allah’ın kendilerine emrettiğine isyan etmeyen ve ne ile emrolunurlarsa yapan melekler (zebâniler) vardır.

Nahl, 49.Ayet *

Hâlbuki göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan sâdece Allah’a secde eder.

Müddessir, 30.Ayet *

Üzerinde on dokuz (Cehennem bekçisi) vardır!

Müddessir, 31.Ayet *

(Biz) Cehennemin sahiplerini (o zebânîleri) meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını da inkâr edenler için ancak bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kat‘î olarak iman etsin, iman edenlerin de imanı artsın ve kendilerine kitap verilmiş olanlarla mü’minler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanlarla kâfirler ise desin ki: “Allah misal olarak bununla neyi murâd etti?” Böylece Allah, (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) dilediğini dalâlete atar, dilediğini de (hikmetine binaen kendi lütfundan) hidayete erdirir. Rabbinin ordularını ise, ancak kendisi bilir. Hem bu (Sakar ve onun sıfatları), insanlara ancak bir ibrettir.

Meleklerin varlığına inanmak, iman esasları içinde zikredilmiştir.
Melekler Nurdan yaratılmış Manevi varlıklardır.
İnsanlarda bulunan yeme, içme, evlenme, yorulma, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur.
Dişilik erkeklik gibi bir cinsiyetleride bulunmamaktadır.
(İnsanlara melek isimleri koymak, onlara bir cinsiyet yüklemek olur.)
Melekler, Allah’ın emirlerine kesin itaat ederler.
Sürekli ibadet ve Allah cc. yu tesbih halindedirler.
Meleklerin sayı ve görevlerini yalnızca Allah cc. bilir.

İnsanoğlunda irade ve İlim vardır.
Şayet tam bir teslimiyet gösterip, Allah cc. nun emrettiği gibi yaşayıp, Resulullah sav. Efendimizin yolundan giderek, ilmi ile amil olursa,
İradesini kullanıp nefsini yenerse,
Allah’ın izniyle meleklerden üstün olabilir.

Hubeyb Hüseyinoğlu.

Kaynak: Hayrat Neşriyat Tevafuklu Kur’an-ı Kerim Meali.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın