Müslümanın Cinsel Eğitimi

Bismillahirrahmanirrahim

Cinsel Eğitime Önem Verilmesi Gerekir:

Toplum yapısında son zamanlarda ortaya çıkan cinsel çarpıklıklar evvelinde yapılan projelerin sonuçlarıdır. Bugünlerde yansıması çok rahat bir şekilde görülmekte, gençlerimizin cinsiyet eşitliği adı altında  düşürdükleri bataklıktan kurtulması zorlaşmaktadır. 

Müslüman aileler kendi bünyelerinde çocuklarına sağlıklı cinsel eğitim verememeleri çocukların bu eğitimi internet ortamından, yine kendisi gibi bir arkadaşından derme çatma bilgilerle öğrenmeye çalışmaktadır.

sokaklardaki giyinik çıplaklar ile ilgili görsel sonucu

Kur’an ve Sünnet ölçüsü içerisinde cinsel eğitim kişinin Ruhi ve cismani yapısının sağlıklı gelişmesi öğretilmesi gerekiyor. Gayri ahlaki ve ilmi değeri olmayan neşriyatlardan, resimlerden, cinsel öğretim ve bilgi edinme ne yazık ki sağlıklı olmamaktadır. İstismara açık olan bu yayın organları bilinç altı algısı oluşturarak açık olan film ve neşriyatlar sayesinde ruhsal ve kişisel gelişimde zamanla çarpıklıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. LGBT buna örnek teşkil etmektedir.

Sağlıklı bir cinsel eğitim bilgisi almayan fertlerin amel ve ibadet boyutlarında da, aile hayatında da, toplumsal yaşantıların da ne yazık ki problem ortaya çıkmaktadır.

Müslüman bir toplumun Ruhi ve manevi yetişmesinde batılıların ne kadar katkısı olabilir ki, öyleyse önemli olan her konuda olduğu gibi cinsel eğitim konusunda da İslam’ın öngörülerine, hükümlerine bakmamız bizim için en doğru olanı olacaktır. Çünkü biz müslümanız.

İslam dinin haram kıldığı çıplaklık, giyim tarzındaki aşırılık, pornografik yayınlar, flört, muta nikahı, aybaşı halinde kadınla temas, bunun gibi birçok konuda İslamın kaynaklarına bakmamız en doğru olanıdır.

Ashab-ı kiramın cinsel konular hususunda Resulullah(as) danışıyor aldıkları bilgiler üzerinde de hassasiyetle duryorlardı.

Ashabın Hayatından Örnekler:

Peygamberimizin eşlerinden Ümmü seleme anlatmaktadır: Ensar erkekleri arka cihetten hanımlarının üreme organlarına yaklaşıp münasebette bulunurlardı.

Yahudiler de şöyle diyorlardı:

– “Karısına arkadan yaklaşarak önden temas eden kişinin çocuğu şaşı olur.”

Muhacirler hicret ederek  Mekke’den Medine’ye geldiklerinde Ensar’ın kadınlarıyla evlendiler. Kadınlara arkadan yaklaşarak münasebette bulundular. Fakat Yahudilerin sözlerinden etkilenen Ensar kadınların biri kocasının bu şekilde yanaşmasına karşı koydu ve ona şunu söyledi:

– “Ben Resulullah’ın yanına giderek bu şekilde bir yanaşmanın sakıncasının olup olmadığını öğreninceye kadar bana yanaşmayacaksın.”

Bu kadın kalktı Ümmü seleme (ra) geldi ve durumu anlattı. Ümmü seleme de Peygamber Efendimiz (as) gelinceye kadar onu bekletti. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) gelince ona bizzat sual sormaktan utandı. Ümmü seleme soruyu sorması için rica ederek dışarı çıktı. Ümmü seleme soruyu sorunca Resullah kadını çağırttı ve Resulullah (as) Bakara suresinin 223 ayeti kerimesi okudu:

 Kadınlar sizin ekeneğinizdir; ekeneğinize hangi taraftan isterseniz oradan varın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah’tan sakının ve bilin ki O’na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele.”

Görüldüğü gibi peygamber (as) Cinsel sorunlar hakkında kadın erkek ayırt etmeden sorularına çözümler buluyordu. Bir gün Ensar kadınlarından bir tanesi gelerek  Peygamber Efendimizin eşi Ümmü seleme’ye misafir oldu o sırada Peygamber Efendimiz gelince Ümmü süleym isimli kadın resullaha bir soru sordu:

– Ya resulallah Rüyasında kocasının kendisi ile cinsi münasebette bulunduğunu gördüğünde kadının yıkanması gerekir mi?

Hz. Ümmü seleme, Ümmü süleym in sözlerine serzenişte bulunur:

– Allah iyiliğini versin baltayı taşa vurdun ya Ümmü süleym Allah’ın resulünün huzurunda kadınları küçük düşürdün.

 Ümmü süleym de şu karşılığı verdi:

-” Şüphesiz ki Allah gerçeği bildirip Emre etmekten utanmaz bizim kesin olarak bilmediğimiz hususları Allah’ın Resulüne sormamız of suçlarda görmemiz bilmemiz olmamızdan daha hayırlıdır.”

 Allah resulü Sav:

– ”Allah Asıl senin iyiliğini versin çıkmaza giren sensin ya Ümmü seleme dedi ve cevabı olarak da şu şekilde duyurdu: “ Rüyalanan kadının menisi geldiğinde yıkanması gerekir.”

 Allah Resulü’nün bu suale vermiş olduğu cevap karşısında Ümmü seleme soru sordu:

– “Ya resulallah kadının menisi olur mu?”

 Allah resulü bu suale de şu şekilde cevap verdi:

-” Çocuğu kendisine nasıl benzetebilirdi. Şüphesiz Kadınlar erkeklerin benzeridir.” Müsned 6/377

Allah resulü cinsel hayatla ilgili Kuranı Kerim’in ayetlerini tebliğ ediyor ve tebliğ ettiği ayetler ile alakalı lüzumlu açıklamaları da ashabına yapıyordu.:

“Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple âdet günlerinde kadınlardan ayrı durun, temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah’ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.” Bakara:222

Bazen karşılaşmış olduğu toplumsal olaylarla ilgili olarak da açıklamalar yapmaktaydı:

Bir gün yine ” Aman çıplaklıktan sakınınız. Zira sizlerle beraber melekler vardır. Sizden ancak tuvalette olduğunuz zaman ve bir de biriniz karısıyla cinsi münasebette bulunduğunuz zaman ayrılırlar onlara karşı hayalı olunuz. Onlara saygı gösteriniz.” Tirmizi

Bu günlerde sokaklarda Müslüman genç kızların göbek gösterme modasına uyduklarını görülmekte velev ki bu durum bir insanın şehveti olarak etkilenmesine sebep oldu ne yapılmalı. Böyle bir durum için Allah Resulü’nün tavsiyesi şöyledir:

– ”Hoşunuza giden bir kadın vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel arzu oluşursa, hemen eşinin yanına giderek cinsel ilişkide bulunsun. Bu tarz davranış içinde oluşanı  giderir. Sahih Müslim’e bakılabilir 1403 

Parfüm Sürüp Sokağa Çıkan Kadın:

“ Herhangi bir kadın koku sürünerek (evinden çıkar) parfümün kokusunu alarak kendisine ilgi  duymaları için bir topluluğun yanından geçerse o kadın zinacıdır.” Feyzü’l Kadir 3/ 147

“ Kadınlar Arasında sevicilik( lezbiyenlik) zinadır haramdır.”  Feyzü’l Kadir4/137

İSLAM'DA CİNSEL EĞİTİM ile ilgili görsel sonucu

Cinsel Hayatın Açığa Vurulması:

Allah Resulü’nün çevresinde erkekler ve kadınlar otururken Allah’ın resulü şöyle buyurdu:

– Galiba İçinizde karısı ile yaptıklarını açıklayan erkekler, kocası ile yaptıklarını anlatan kadınlar var?

– Topluluktan bir cevap çıkmayınca Yezid kızı Esma (ra) Şöyle dedi:

-” Var ya Resulallah Allah’a yemin ederim ki erkekler de bu şekilde konuşuyorlar, kadınlarda böyle laflar ediyorlar.

Allah Resulullah (as) şu talimatı verdi:

-” Cinsel hayatınızı açığa  vururcasına konuşmayınız bu şekilde konuşan erkek ve kadın erkeği dişisine rastlayan ve İnsanlar kendilerine bakıp dururken erkeği dişisinin işini bitiren erkek ve dişi şeytan gibidir.” M.zevaid4/294  Ebu Davut nikah bölümü 49

Ä°lgili resimNezih, açık bir dille cinsel mevzular müminlerin yanlış yapmaması için anlatılmaktaydı onlar Peygamber Efendimizden almış oldukları terbiye gereği son derece hassas davranıyorlardı. Hayatlarıyla ilgili meseleleri rahatlıkla Allah resulüne soruyorlardı.

Cabir  İbni Abdullah (ra) anlatıyor Cünüp hakkında Resulullah (Sav)’e şöyle soruldu:

– Cünüp olan kişi uyuyabilir mi yemek yiyebilir veya bir şey içebilir mi?

Şöyle buyurdu Allah resulü Aleyhisselam:

– “Evet namaz için abdest aldığı gibi abdest aldığı zaman.” görüldüğü gibi açık ve net bir şekilde soru soruluyor cevaplar alınıyordu.

Bir keresinde Resullah (sav) efendimizin yanına Hz Ömer telaşta geldi mahvoldum ya resulallah! nedir seni mahveden şey ya Ömer! diye sordu Hz.Ömer (ra) hanımıma arka taraftan gelerek cinsi münasebette bulunduğunu ifade etti. Hz. Peygamber (sav) Ona cevap vermedi. Daha sonra Bakara suresinin 223 ayeti kerimesi vahyedildi: 

“Kadınlar sizin ekeneğinizdir; ekeneğinize hangi taraftan isterseniz oradan varın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah’tan sakının ve bilin ki O’na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele.”

Hz Ömer (ra)’ın sorunu vahiyle çözülmek idi. Müslümanın cinsel hayatında karşılaşabileceği birçok problem o zamandan çözülmüş ve bir yol bulunmuştur.

Aileler yetişen genç nesilleri sağlıklı bilgilerle donatmalıdır. Bunun için ebeveynlere düşen olgunluk göstermektir. Bu alanda aralıklı olarak yazılarımız yayınlanacaktır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın