Mustafa Hayri Öğüt (Ks)

Hacı Mustafa Hayri Baba Ks.

Mustafa Hayri Babanın Doğumu Ve Nesli:

Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s.) Hz. 1895 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Mustafa Hayri, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde görevliyken şehit düştü. Şehit oluşundan üç ay sonra dünyaya gelen çocuğuna da Mustafa Hayri ismi verildi. Altı yaşında da annesini yitirdi. Hem yetim hem de öksüz kalan Mustafa Hayri Hz.’ni ninesi Zeynep Hanım yanına aldı. Sonrasında ise bir süre amcasının yanında kaldı.

Mustafa Hayri Hz.’nin dedesi Koca Vaiz (k.s.) büyük velilerdendir ve Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde türbesi bulunan Seyyid Battal Gazi’nin torunudur.

Eğitim Ve Askerlik Dönemi:

Mustafa Hayri Efendi ilk tahsilini Adana’da tamamlar. Sonra eniştesi Hafız Nafiz Efendi tarafından İstanbul’a getirilerek Fransız mektebine kaydedilir. Koleje devam ederken eniştesi onu Gümüşhanevi Tekkesine götürür, burada Zâfiranbolu’lu İsmail Necati Hazretlerinden Turuk-ı Nakşiyye’nin Halidiyye kolundan ders alır. Böylece ilk olarak Turuk-ı Aliyye şerefine mazhar olur. Rüştiyeyi bitirdikten sonra Harbiye’ye devam eder. Subay olmasına altı ay kala 1. Dünya Savaşı patlak verir. Bu savaşta kendisine harita memurluğu görevi verilir.

Bu görevi sırasında, harple ilgili bazı evrakların Medine-i Münevvere’ye ulaştırma vazifesi  eniştesi Hafız Nazif Bey aracılığıyla kendisine verilir. Bu tehlikeli görev sırasında esir düştüğü, iki kere ölüm tehlikesi atlattığı halde sağ salim Medine’ye varır. Peygamber Efendimiz’in aşığı olan Mustafa Hayri Efendi, pek çok kez yüce ceddi Resulullah (s.a.v.)’ı ziyaretle şereflenmiş, bu ziyaretlerinde iki cihan serverini görmekle müşerref olduğunu şu sözleriyle ifade etmişlerdir. “Güneşin ziyası O’nun yanında çok sönük kalırdı.”

Osmanlı Devletinin yıkılmasıyla birlikte Harbiye’nin lağvı üzerine Hacı Mustafa Ha

mustafa hayri baba biyografisi ile ilgili görsel sonucu

Evlilik Ve Çocukları:

Halasının kızı Ümmühan hanım ile evlenir ve iki çocuğu olur. Eşi ve yeni doğan bebekle birlikte vefat eder. Hacı Mustafa Hayri Baba ks ilk oğlu olan Bahaeddin de Hacı Mustafa Hayri Baba ks Hazretlerinin vefatından beş sene önce vefat etmiş olup İzmit Tütün Çiftliği’nde metfundur.

Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Hazretleri, ikinci evliliğini Bedriye Hanım ile yapar ve yedi çocuğu olur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Abdulkadir, Hacı Ömer, Ali Haydar, Hacı Muhammed, Hatice, Fatma, Emine. Hatice Hanım halifeleri arasında mevcuttur. 

İkinci eşi Bedriye hanımın vefatıyla Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Hazretleri Üçüncü olarak Şaziye Hanım ile evlenmiş ve üç çocuğu daha dünyaya gelmiştir. Sırasıyla Zahide, Ali Rıza ve Mustafa Hayri’dir.

Şeyh Hacı Muhammed Baba-i Kürki (Ks) İle Tanışması ve Kadiriyye Tarikatına Geçişi :

Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Görmüş olduğu manidar bir rüyayı Söğütlü Camii imamı Mehmet Efendi’ye anlatır, o muhterem zatta;

– Yakın zamanda yüksek rütbeli bir zat gelecek, ondan feyz alacaksın diye rüyayı tabir eder.

On beş gün geçmeden Malatya Söğütlü camide kılınan öğle namazı sonrası Muhammed Kürki Ks. baba ile tanışır ve onu evine konuk olarak davet eder. Hacı Muhammed Baba ile uzun sohbetler başlar. Konuşma esnasında sık sık Muhammed Baba:

– Gel benden ders al, imasında bulunur. Nihayet gece yarısı, Şeyh Hazretlerinin her gece kıldığı tesbih namazını beraber kılıp namaz sonunda Şeyh Hazretleri der ki:

– Bende on iki tarikten mezunum. Hangisinden arzu ediyorsan ondan ders vereceğim. Bunun üzerine Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Hazretleri der ki:

– Benim dersim var, bana himmet eyleyin yeter diyerek almamakta diretir. Şeyh hazretleri ise ısrarla ders vermeye çalışır ve der ki:

– Mahalle mektebinden müderris yetişmez, müderristen okumalıdır, diye işaretler verir fakat Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Hazretleri yine yok der. Bunun üzerine Hacı Muhammed Baba der ki:

– Tebük’te arabın elini havada tutan kimdi? Başına şapka giydiğin için sana bu fakirden başka kimse sahip çıkmadı. Bunlar sana yetmez mi?

O zaman Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Ben Seyyid Abdülkadir Geylani’nin takip ettiği yolu seviyorum Onun tarikinden ders verin, der. Bunun üzerine Muhammed Baba:

– Ben bu memlekete Onun emri ile, yalnız senin için geldim, deyip Turuk-ı Kâdiriyye-i Alliyye’den ders tarif eder. Böylelikle yeni yoluna tam bir teslimiyetle bağlanır. Bundan sonra da Şeyh’inin emrinde, Hakk rızasını bulmak için kendini vakfeder.

 

Muhammed Babanın Kendisine Vasiyeti:

Bir gün Şeyhinin manevi çağrısına kulak verip ziyaretine gelir, Şeyh Hazretleri ağır hastadır. Sana vasiyetim var beni dinle der:

Evlad – Ümmet-i Muhammed için canını feda edeceksin. Onlara daima tavsiyede bulunacaksın. Kelime-i Tevhid’in yolundan asla ayrılmayıp, bu nurlu yolumuzu devam ettireceksin der.

Evlad! – Bundan böyle sana on iki tarikten icazet veriyorum. Senin zamanında önemli bir harp olmaz. Senden sonra alem, başka bir alem olur. Ben-i esfel kabilesi seninle çok uğraşır fakat muvaffak olamazlar.

Evlad! – Sırra çekil. Onların şerrine uğrama. Cenab-ı Hakk seni bütün zulümlerden muhafaza eyleye. Amin. Senin vasıtanla bu tarik neşvü nemâ bulur. İleride çok halifen olur. 

Kısa bir süre sonra da vefat eder. Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Elazığ’ın Köğenk köyünde şeyhinin mezarını yapar. Emanet olarak bıraktığı Hacı Ömer Hüdai Baba’dan kalan asayı, bir adet Kadiriyye tacını, tarikat icazetnamesini ve Üzeyr (as)’ın hediye ettiği dokuma seccadeyi alıp Malatya’ya döner.

Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Hazretleri, 1963 yılında Hac vazifesini yerine getirir. 1965 yılında Hacı Mustafa Hayri Baba ks. kalp rahatsızlığından dolayısıyla İstanbul’a yerleşilir. 1978 yılının Haziran ayında 33 günlük bir seyahat olur. Bu seyahat esnasında 84 yaşında idi. Çankırı ve havalisinden başlanarak Polatlı, Samsun, Ayancık, Perşembe, Trabzon, Erzincan, Elazığ, Ergani, Diyarbakır ve Urfa’ya uğranılır.

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine sordular:

– Aşka gelerek sayha etmek doğru mudur? Cevaben şu hadis-i şerifi okuyarak buyurdular ki:

“Cezbe kendiliğinden gelen bir hal değildir. Yüce Allah (cc)’ün sıfat tecellisinden, Resulullah (sav)’in şefaatından, meleklerin aşka gelen kişiye dokunmasından ve Evliyaullah’ın ilim nazarından meydana gelmektedir.” demiştir.

Hacı Mustafa Hayri Baba Ks. Vefatı:

Hacı Mustafa Hayri Baba ks. Hazretlerinin defin yeri olarak Trabzon Akçaabat kararlaştırılmıştır. 85 yaşında iken 17.9.1979 Pazartesi günü saat 11.30’a gelirken ani bir sayha eder. Başında Yasin-i Şerif okunurken, üçüncü eşi Şaziye Hanımdan olan oğlu Seyyid Mustafa Hayri de kulağına Kelime-i Şehadeti telkin ediyordu. Bu arada ikinci sayha olur. Kur’an okuyan müridi anlatıyor:

– Kulağımı ağzına dayadım. Titrek bir sesle “-Allahümmağfirli verhamni ve elhıkni bir refikıl-a’la” diyordu. Bunu iki defa tekrar etti. Üçüncü seferinde duayı tamamlayamadı ve son nefesini verdi.

 

Rahmetullahi Aleyh…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın