Müstehap

Müstehap Ne Demektir

Sevilen, hoşa giden amel. Hz. Peygamber’in bazan işleyip, bazan terk ettikleri, selef-i salihinin sevip işlediği ve rağbet ettikleri işler anlamında bir fıkıh terimi. Mendup’la eş anlamlıdır. Buna; nafile, fazilet, tatavvu ve edeb isimleri de verilir.

Kuşluk namazı, teheccüd namazı, tehıyyetü’l-mescid ve evvabin namazları ile, nafile oruçlar ve nafile sadakalar müstehap amellerdendir. Müstehap, genellikle gayr-i müekked sünnetle eş anlamlı olarak da kullanılır.

Müstehabın hükmü: İşlenmesinde sevap olup, terkinde kınama bulunmamasıdır.

Rasulüllah (s.a.s)’ın farz ibadetlerin dışındaki ameller için “tatavvu” terimini kullandıkları olmuştur. Talha b. Ubeydillah (r.a)’den şöyle dediği nakledilmiştir.

“Saçı darmadağın fakir olduğu belli olan Necidli bir kimse Hz. Peygamber (s.a.s)’in huzuruna geldi. Uzaktan sesini zorla işitebiliyorduk. Hatta ne söylediği anlaşılmıyordu. Meğer İslam’ın ne olduğunu soruyormuş. Adamın sorusuna karşılık veren Rasulüllah (s.a.s) “Bir gün bir gece içinde beş vakit namaz” buyurdu. Adamcağız: “Üzerimde bu namazlardan başkası olacak mı?” diye sordu. Hz. Peygamber: “Hayır, ama tatavvuda bulunursan o ayrı”dedi, sonra Rasulullah (s.a.s): “Bir de Ramazan orucu”buyurdu. Adamcağız: “Bundan başka yapacağım bir şey var mı?” diye sordu. O da: “Hayır, ama tatavvuda bulunursan ayrı” cevabını verdi.

Hadisin ravisi Hz. Talha (r.a) der ki: Rasulüllah (s.a.s), o adama zekatı da anlattı. Adam bunun dışında ödemesi gereken bir şeyin olup olmadığını sordu. Rasulullah (s.a.s): “Hayır, ama tatavvu’da bulunursan o senin bileceğin şeydir” dedi. Bunun üzerine Necidli adam “Yemin ederim ki bundan ne fazla ne de eksik birşey yapmam” diyerek ayrılıp gitti. Onun bu sözü üzerine Rasulüllah (s.a.s): “Eğer doğru söylüyorsa kurtuluşa erdi” buyurdu (Sahih-i Buhari Muhtasar-ı Tecrid-i Sarih tercümesi ve Şerhi, Hadis No: 43).

İslam’da nafile ibadetlerin yapılması zorunlu değilse de, sünnet türünden olanların yerine getirilmesi Allah Teala’nın rızasını kazanmaya ve üstün derecelere yükselmeye vesile olur. Mendup ve tatavvuların ifası da kişinin ihlas ve takvasını artırır. İhlasla yapılan ve çoğaltılan ibadetin ecri de artar. Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Bir zaman Rabbiniz size şunu bildirmişti: Yemin olsun ki, şükrederseniz, size olan nimetlerimi mutlaka artırırım. Şayet nankörlük ederseniz, şüphesiz ki azabım çok çetindir” (İbrahim, 14/7 ayrıntı için bk. (Sünnet, ve. Mendub) maddeleri).

Kaynak: Şamil İA

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir