Müşteri Ve Bereketi Arttıran Dualar

Müşteri Çoğaltan İş Yeri Bereketini Arttıran Dua

Müşterinin çoğaltılması ve ticaret kazancının bereketinin arttırılması için dua mümkündür. Bunun için kişi çeşitli dualarla münacat da bulunabilir. Allah azze ve cellenin herkese belli bir rızık takdir ettiği herkes tarafından bilinir. Allah’a dua etmek rızkın artması için önemli yollardan bir tanesidir. Sadece dua etmekle kalmamalıdır kişi işinde dürüst, ahlaklı, tartıya riayet eden, kul hakkını bilen, çalışanların haklarını alın teri kurumadan veren olmalı bunun gibi hasletler kazancımızın bereketlenmesi ve müşterimizin artmasında etkisi olacaktır. 

Helal para kazanıyorsanız, işte o zaman bu duaları okuyarak Rabbimizden bol kazanç dileyebiliriz. Unutmayın, hayır duası çok önemlidir. Yanınızda çalışan bir insanın bile sizin için dua etmesi, sizler için mucizelere neden olabilir. Bu nedenle her daim dikkatli ve adil olmalıyız.

Müşteri ve Kazanç Arttırmak İçin Okunacak Dualar

Sabah ezanında uyanık olmak ve sabah namazını kaçırmamak en büyük bereketlerden biridir. Kazanç vakti, sabah saatidir. Bu nedenle bir iş yeri sahibi iseniz, mutlaka sabahları erken kalkmalı ve namazınızı kılmalısınız. Sabah vaktinde Yasin-i Şerif suresini okumak, rızkı arttırıcıdır. Okuyabileceğiniz dualara da şu örnekleri verebiliriz:

“Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira”

Bu duayı her gün 3 kez okunur. Ve duayı okurken niyetiniz bol kazanç olmalıdır. Elbette hayırlısı ile.

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.”

Bu dua bir kağıda yazılıp iş yeri duvarına asılabileceği gibi, günlük olarak da okunabilir. Her kim bu duayı sabah vaktinde 7 kez okursa bol kazanç sağlar. Hayırlı ve helal kazanç isteme duasıdır.

“Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak.

Ve eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.”

Bu dua en bilindik kazanç arttırma dualarındandır. Dolayısıyla oldukça etkili ve tesiri kısa sürede gelen bir duadır. Bu dua bir kâğıda yazılıp iş yerine asılmalıdır. Perşembe günü temiz bir kağıda yazılır. Safran ile yazılabileceği gibi normal bir kalem ile de yazılabilir. Fakat doğru yazılması önemlidir. Aynı zamanda günlük olarak 3 kez ya da 7 kez okunmalıdır.

“Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi fadlike ammen sivake.”

Bu duayı okuyan kişi, Rabbimizden helal bir kazanç isteyip, bu kazancın yeterli gelmesini diler. Yani haramdan korunma isteğidir ve kimseye muhtaç olmama isteğidir.

“İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn.” 

Bu dua bol kazanç ve müşteri bolluğu için okunmaktadır. Her gün 11 kez okunması gerekmektedir.

‘Allahü latifun bi ibadihi yerzükü men yeşaü ve hüvel kaviyul aziz’

Bu dua da hayırlı bir kazanç isteği ile okunmaktadır. Helalinden, bol bereketli bir kazanç isteme duasıdır. Gün içerisinde 9 kere okunması gerekmektedir. Müşteriniz çoğalsa dahi bu duayı okumaya devam etmelisiniz.

“Verzükna ve ente hayrur razikin.”

Bu duanın anlamı şudur: “Ey Allah’ım! Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.” Duanın niyeti tam anlamı ile açıktır. Belli bir sayısı yoktur. Dilediğiniz gibi, dilediğiniz an ve zamanda bu duayı edebilirsiniz.

“Ma Şa Allah ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aziym.”

Bu dua kazanç elde etmek, müşteri arttırmak amacı ile okunur. Günde 3 defa okunması gerekmektedir.

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l mülkü ve Lehü’l hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun la yemutü biyedihi’l hayr ve hüve ala küllişey’in kadir.” 

Hayırlı ve bol kazanç elde etmek isteyen kişi, akşam namazını kıldıktan sonra 11 kez bu duayı okumalıdır. Ve namaz bitişinde edeceği duada, dilediğini dile getirmelidir. Aynı şekilde yine akşam namazının ardından 70 kez “Estağfirullah el azim ve etübü ileyh.”  Demekte yine bol kazanç elde etmenizi sağlar.

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

Bu dua da dilendiği kadar okunabilir. Yine hayır ile müşteri çoğaltmayı dilemek ve kazancın artmasını istemektir.

Müşteri ve Kazanç Arttırmak İçin Esmalar

Kişi hangi işe Allah’ın ismi ile başlarsa, o işte muvaffak olur. Bu nedenle yatağa girerken, çıkarken, yemek yerken ve bunlara benzer çok basit günlük hareketlerimizde bile Besmele-i Şerif getiriyoruz. Her işe Allah’ın adı ile başlamak gerekir. Bu demek oluyor ki, bir işte ne kadar Allah’ın adı geçerse, o iş o kadar hayırlara gider.

Bildiğiniz gibi Allah’ın 99 ismi vardır ve her birinin birbirinden kuvvetli ve önemli anlamları vardır. Allah’ın isimlerine Esma’ül Hüsna diyoruz. İş yerimizin bereketini artırmak, müşteriyi çoğaltmak ve kazancınızı arttırmak için çeşitli Esmaları belirteceğimiz sayılarda okuyarak, hayırlı ve helal şekilde kazancınızı arttırabilirsiniz.

Esmalarla Bereket Ve Müşteri Celbi

  • Ya Allah: Allah ismi sürekli olarak zikredilir.
  • Ya Aziz: Her gün sabah namazını kıldıktan sonra bu ismi okuyun.
  • Ya Fettah: Her gün sabah namazını kıldıktan sonra bu ismi okuyun. Kişinin her isteği yerine gelir. Maddi sıkıntıları çözülür.
  • Ya Rezzak: Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak, Maddi istekleri olan, kazancının arttırmak isteyenler 5 gün boyunca her gün 315 kez bu ismi zikretmelidirler. Sabah namazının ardından 15 kez bu ismi zikreden kişinin de rızkı bollaşır.

Ya Fettah Ya Rezzak” oldukça önemli Esmalardır. Bu İsm-i Şerifleri bir gümüş tabela üzerine yazdıran ve iş yerine asan kişi, her gün 797 kez bu esmaları zikrederse, müşterileri çoğalır ve yetişemeyecek duruma gelir. Kazancı da o ölçüde artar.

  • Ya Latif: Her gün 9 kez bu Esmayı zikreden kişinin rızkı bol olur.
  • Ya Vedud: Bu esmayı her gün okuyan kişi eğer bir esnaf ise, ikna kabiliyeti bir anda artar ve iş yerine gelen müşteri sayısı artar.
  • Ya Mütekebbir: İş yeri sahipleri ve esnaflar bu Esmayı zikrettikleri takdirde, müşterilerini etkisi altına alır ve tesirinden kimse çıkamaz.
  • Ya Vehhab: Eğer bir kişi her gün beş defa 14 kez bu ismi zikrederse, ömrü boyunca yokluk çekmez, Rabbimiz ona bol bol dünyalık verir.

Bu Esmalar daha da arttırılabilir. Fakat yine de şu husus unutulmamalıdır: Allah dilediğine rızkı verir, dilediğinden de rızkı alır. Eğer ki siz, haram şekilde bir para kazanıyorsanız, iş yerinize gelen müşteriler sayesinde kazandığınız helal paraları harama yatırıyorsanız, iş yerinizin bereketi olamayacağı gibi, kazancınızın da bir bereketi olmayacaktır.

Bizler dinimizin emirlerine uyanlar olursak her şeyimiz bereketlenip bollaşacaktır. Önce eksik ve yanlışlarınızı giderin, daha sonra dualarınızı ederek Rabbimizden bol rızık ve kazanç isteyin. Allah, herkesin sesini duyandır. Rızkın artması, ticarette fayda sağlamak için, insanların onu sevmesi ve güvenmesi için aşağıdaki dua sabah ve akşamları okunur.

Bismillahirrrahmanirrahim.“Ya hadiyel müdilliyne ve ya rahimel müznibiyn.Ve ya mükıyle aseratil asiriyn.İrham abdeke vel hataral azıyme ve lil müslimiyne küllihim ecmeıyne vec’alna minel ahyail merzukıyne en’amte aleyhim minen nebiyyine ves sıddiyne veş şühedai ves salihıyne amine ya Rabbel alemiyn.Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın