Mutasavvıf Kimdir

Mutasavvıf Kimdir

Sûfî ve mutasavvıfın yanı sıra aynı mânada fakîr, garîb, sâih gibi kelimeler de kullanılır, ancak bunlar arasında mutasavvıf yaygınlık kazanmıştır.

Mutasavvıf sûfî ile eş anlamlı kabul edilirken daha sonraları ikisi arasında fark görülmeye başlanmış, Ebrar (hayır ehli)bir kimse, şevk ile mukarrebin makamına ulaşmayı arzuladığı ve onlara gıpta ile nazar ettiği halde, hal olarak onların vasıf ve ahlakına sahip değilse, ona “mutasavvıf” denir. Avarifül Maarif  

Sûfî “Hakk’ın yakınlığını kazanan kimse”, mutasavvıf ise “Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kişi” olarak tanımlanmıştır (Hücvîrî, s. 115). 

Mutasavvıf: Sofi olmak ve o yüksek mertebeye erişmek için sıkıntı ve eziyet çeken, sofi oluncaya kadar gücünün yetemeyeceği kadar uğraşan kimsedir. Meşakkat ve sıkıntılara katlanır. Sofilerin meslek ve yollarına girip, kabul görünce Mutasavvıf adını alır. 

Nitekim zırhını takana zırhlanmış, süslerini takana süslenmiş denir. Bunun gibi zühd ve vera’ sahibi olmak isteyene mütezahhid denir. Zühdünde olgunlaşır, nihayete erişirse, eşyanın onu, onun eşyayı terk etmesiyle zahid adını alır. Bundan sonra eşya ona meyil gösterse de, o yüz dönmez, buğz da etmez. O hususta Allahü teâla’nın emrine yapışır. Eşya hakkında Allahü teâlâ’nın fi’lini gözetmesinden ötürü kendisine mutasavvıf denir. Mutasavvıf, Sufi olmak için çaba sarf eden, uğraş veren ve böylece Sufi olan kimsedir. Tamamen bu ma’nâ ile de sıfatlanınca sofi olur.

Mutasavvıf, vuslat yoluna yeni başlayandır, Sufi ise yolu bitirendir. Mutasavvıf, bütün ağır ve hafif yükleri taşır, sufi ise taşınır.Mutasavvıf, yola yeni girendir, Sufi ise yolu karşıya geçmiş ve vuslatın sonuna ulaşmış kimsedir. El- Gunye, Geylani

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın