Müzdelife’de Vakfe

Haccın Vaciplerinden Müzdelife Vakfesi:

Hanefilere göre Haccın vacipleri 5 maddede toplanır Say, müzdelife’de vakfe, cemrelerin atılması, tıraş veya saçların kısaltılması ve Veda tavafı.

Müzdelife’de Vakfenin Şekli:

Müzdelife’de vakfe mezheplerin ittifakı ile rükün değil vaciptir. Bunun yerine getirmeyenin kurban kesmesi gerekir. Burada gecelemek Hanbelilere göre vacip, Hanefilere ve Malikilere göre sünnettir. Hanefilere göre vacip olan miktar bir geçip uğramak şeklinde bile olsa çok kısa olan bir zamandır.

Meş’ar-i Haram’a  gitmek Burası müzdelife’deki kuzah dağıdır. Hanefilere göre müstehap, Malikilerde mutemet görüşe göre sünnet, Şafi ve Hanbelilere göre ise sünnettir. Çünkü Peygamber (sav)  “Müzdelife’de vakfe yeridir.” buyurmuştur. Ebu Davut ve İbni mace

Ä°lgili resimMüzdelife’de Vakfenin Rüknü:

Bu vakfenin Müzdelife’de olmasıdır. Bu ister bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olsun ister başkası tarafından söz gelimi kendi isteğiyle veya herhangi bir vasıta ile taşınıyor iken olabilir. Kendi isteği veya emri ile veya emri olmadan mesela uyku ve baygınlık halinde iken de müzdelife’de bulunmuş olabilir Vakfı en iyi etsin veya etmesin Bunu bilerek veya bilmeyerek yapmış olsun fark etmez Tıpkı arafattaki Vakfı gibi geçip gitmek şeklinde bile olsa yeterlidir cünüplük ve adetten temizlenmek şart değildir Çünkü bu Kabe ile ilgili olmayan bir ibadettir Dolayısıyla Arafat’ta vakfe ve ve cemrelerin atılması gibi o da söz konusu hallerden temizlenmek sizin mümkün olabilmektedir.

Müzdelife’de Vakfe Yeri:

Müzdelife (Mina ile Arafat arası)nın her yeri Muhassir vadisi hariç vakfe yeridir. Muhassir Mina ile Müzdelife arasında bir vadidir. Dolayısıyla Müzdelife’nin her yerinde vakfe yapılabilir. Peygamber (as):” Arafat’ın tamamı vakfe yeridir, ancak Urene Vadisi hariç müzdelifenin tamamı muhassir Vadisi hariç Vakfe yeridir.” İbni mace, Ahmed, Taberani, Hakim

Hanefilere göre muhassir vadisi’ne inmek mekruhtur. Ancak burada vakfe yapılırsa kerahetle caiz olur. Ancak en faziletli olanı, hacıdan Müzdelife’de Meş’ar-i Haram bölgesinde Vakfeyi imamın arkasında yapması en makbul olanıdır.

müzdelife vakfe resimleri ile ilgili görsel sonucuMüzdelife’de Vakfe Zamanı:

Vakfenin zamanı Kurban Bayramı fecrin doğuşu ile güneşin doğuşu arasındaki süredir. Fecrin doğuşundan önce veya güneşin doğuşundan sonra yapanların vakfesi sahip olmaz. Vacip olan vakfe çok az da olsa sadece bir süredir. Sünnet olan miktar ise vakfenin ortalık iyice ışıyıncaya kadar sürmesidir. Müzdelife’de Kurban Bayramı gecesi gecelemek vacip olmayıp sünnettir. Vacip olan sadece vakfedir. Tabii en faziletli olan vakfenin namazdan sonra olmasıdır. Buna göre sabah namazını alaca karanlıkta kılar ve sonra Meş’ar-i Haram’da vakfe yapar burada yüce Allah’a dua da bulunur. Ortalık iyice ışıyıncaya kadar arzu ve isteklerini arz eder. Sonra oradan güneş doğmadan mina’ya hareket eder şayet fecrin doğuşundan ve Sabah namazından önce yola çıkarsa sünneti terk etmiş olması yüzünden herhangi bir yükümlülük altına girmiş olmaz, fakat uygun olmayan bir hareketi yapmış olur.

Müzdelife’de  Vaktinde Vakfı Yapamamanın Hükmü:

Hanefilere göre, eğer vaktinde vakfe yapamaması bir Özre dayanıyorsa bir şey gerekmez. Hz. Peygamber (as) ailesinin güçsüzlerini önceden gönderdi ve onlara kefareti de emretmedi. Şayet bu bir özre dayanmıyorsa bu durumda kurban kesmesi gerekir. Çünkü Özürsüz bir şekilde vacibi terk etmiştir. Burada kefareti gerektirir cumhura göre Müzdelife’de vakfe yapmamak kurban kesmeyi gerektirir.

Müzdelife’de Şunlar Müstehaptır :

  1.  Meş’ar-i Haram’da vakfe ve bayram için orada gece gusül abdesti almak. Su bulamayanlar teyemmüm edebilir.
  2.  Cem’i tehir yolu ile akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılmak.
  3.  Bu geceyi namaz, Kuran tilaveti, Zikir, dua ve niyaz gibi ibadetlerle geçirmek, İhya etmek.
  4.  Gece yarısından sonra hazırlık, Müzdelife’den taş toplamak Kurban Bayramı’nı günü atacağı Akabe cemresi için yedi (7), Teşrik günü içinde 63 taş toplamak üzere tamamı 70 taş toplar. Bu taşlar bakla tanesi ile parmak ucundan Küçük taşlar olmalıdır. Daha büyüğü mekruhtur. Bunun için taş kırmak da mekruhtur. Bu sebeple Küçük taşlar toplanmalıdır. Cemre taşlarının yıkanması mekruh değildir.
  5. Meş’ar-i haram Vakfe yapmak ve eğer mümkün ise oraya çıkmak bunun mümkün olmaması halinde yanında veya altında durmak 
  6. Sabah namazını ilk vaktinde kılmak bugünün sabah namazını kılmada acele etmek ve erken davranmak. Böylece peygamber (as) uyulmuş olur.
  7.  Sabah namazından sonra kâbe’ye yönelerek Meş’ar-i Haram’da vakfe yapıp burada yüce Allah’a dua, hamd, tekbir, tehlil ve Tevhid de bulunmak ayrıca sıkca telbiye getirmelidir.
  8. Kalabalıktan önce Akabe cemresini atmaları için güneş doğmadan evvel kadın ve erkeklerden güçsüz olanların Mina’ya göndermek bunların gönderilmesi ise gece yarısından sonra da yapılabilir. Şafilere göre bu şekilde uygun bulunmuştur. Diğerleri sabah namazını kılınca mina’ya doğru hareket ederler.
  9. Muhassir Vadisi’nde burası Müzdelife ile Mina’yı ayıran vadidir. Taş atımı mesafesinde vadinin enini geçinceye kadar hızlanmak, burayı yaya ise hızlı adımlarla geçmek, binekli ise hayvanı hızlandırarak geçmesi gerekir. Çünkü burada Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin Fil ordusu üzerine bu bölgede ilahi azap inmiştir.

Kaynak: İslam fıkıh Ansiklopedisinden istifade edilmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın