Nafile Namazlar

Bismillahirrahmanirrahim

Nafile Tetavvu namazlar:

Bunlara tetavvu namazı denilmektedir. Taat işlemek mânâsına gelir. Şer’an ve örfen ise vacip olmayan taat demektir. Farz namazlar üzerine ilave olarak mükellef olan kişinin yapmış olduğu ibadetlerdir. Bunlar farz namazların eksikliği kıyamet gününde hesaplanıp, bunlardan telafi edilecektir. Bununla ilgili hadis-i Şerifte mevcuttur.

Ahmed b. Hanbel’den merfu olarak rivayet edilen hadis sahihtir. “Namaz ve zekat gibi farz ibadetler tam yapılmamışsa nafilelerle tamamlanacaktır.”

Nafile Ne Demektir:

Nafile ibadeti yapan sevap alır yapmayan bundan ötürü azap görmez. Lugatta bu “nafile” manası ziyade olarak geçmektedir. Hanefi fûkahası; mükellef üzerine “Farz” ve “Vacib” olan namazların dışında kalan bütün namazları; “Nafile” namazlar olarak nitelendirmiştir. Dolayısıyle nafile olan namazlar içerisine; Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayr-i müekkede, mendub ve müstehab olan namazlar dahildir. 

Nafile’nin kelime manası; ziyade demektir. Şer’i ıstılahta ise; lehimize olarak meşru kılınmış ziyade namazlardır. Resulullah (sav)’in:”Bir kimse; gündüz ve gecede on iki rekat namaza devam ederse, Allah Teâla (cc) onun için cennette bir ev bina eder” buyurduğu bilinmektedir. Hanefilere göre  nafileler iki kısma ayrılır sünnet olan nafileler, mendup olan nafileler.

Müekked olan sünnetler:

1- Sabah namazından önce kılınan 2 rekat nafile namaz bu iki rekat nafile namaz kuvvetli sünnettir. İlk rekatında Kafirun suresi, ikinci rekatında İhlas okumak sünnettir. Sabah namazının sünnetini kişinin evinde vaktin ilk anlarında kılıp mescide gitmesi sünnettir.

2- Öğle namazı veyahut cuma namazından önce kılınan 4 rekat Müekked sünnetlerindendir.

3- Öğle namazından sonraki iki rekat sünnet namazına iki rekat daha ilave ederek 4’e tamamlamak menduptur.

4- Akşam namazından sonra kılınan İki rekat sünnet namaz

5- Yatsı namazından sonra kılınan 2 rekat sünnet namaz

6- Teravih namazı 

Müekked olmayan (mendup) sünnetler:

1-Öğle namazının son iki rekatına ilave İki rekat daha ekleyerek 4’e tamamlamak

2- İkindi namazından önce tek selamla kılınan 4 rekat namaz

3- Yatsı namazından önce kılınan 4 rekat namaz

4- Evvabin namazı bu namaz 6 rekat olup akşam namazından sonra 1, 2 veya 3 selam da kılınır.

5- Kuşluk namazı; en az iki rekat olup sahih görüşe göre 4 ve 8 rekata kadar kılınabilir. Vakti Güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp zeval vaktine 20 dakika yahut yarım saat kalıncaya kadar olan vakittir.

6- Abdest namazı; Abdest azaları kurumadan kılınan 2 rekat nafile namazdır

7- Tahiyyetü’l mescit namazı; İki rekat kılmak menduptur. Hanefilere göre bir mescide ilk giren bunu kerahat vakti değilse kılar. Mescide birden fazla girip çıkan kişi her çıkıp tekrar girişten dolayı bu namazı kılmayabilir.

8- Teheccüd namazı; Gece vakti özellikte gecenin son vaktinde bu namazı kılmak mendup olup bu namaz gündüz kılınan nafile namazlardan daha faziletlidir. Gece namazının rekat sayısı 2 ile 8 arasında değişmektedir. Bu namazda uzun süre okuyup ayakta (kıyamda) durmak secde etmekten daha faziletlidir secdede ise çokça tespih getirilir.

9- İstihare namazı; Bu da bir işe bir şeyin hayrına yönelik istemek manasındadır. Nasıl hareket etmenin doğru olacağını bilinmeyen mübah işlerde bu namaz 2 rekat olarak kılınır

10- Tesbih namazı; Bu namazın fazileti büyüktür ve pek çok sevabı vardır. Tesbih namazını Müslüman her vakitte kalabilir kerahati yoktur. Her gün veya gece de bir yapılması yapılmalı, değilse haftada bir kere, yahut her cuma bir kere yahut ayda bir kere yahut ömründe bir kere kılınmalıdır. Bununla ilgili hadisi şerif vardır bulamazlar Ayriyeten anlatılacaktır.

11- Hacet namazı; hacet namazı Yatsıdan sonra kılınan 4 rekatlık bir namazdır

Nafile namazlar Ebu Hanife’ye göre en iyisi ister gece namazı olsun İster gündüz namazı nafileleri 4 rekattır demiştir imam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’e göre ise iki rekat da bir selam vermek daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.

Hanefi mezhebinde hadise’ daha uygun olduğu için iki rekat olarak iki imamın görüşü fetva olarak verilmiştir Nafile namazlarda kıraat Kur’an okunması farzdır daha önceden de belirtildiği gibi yolculuk esnasında oturarak veya binek üzerinde nafile kılmak da bir sıkıntı yoktur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın