Namaz Sonrası Yapılan Zikirler

Bismillahirrahmanirrahim

Namaz Bitiminde Edilen Dualar:

Namazdan selamla çıkan kişinin Allah’ı zikretmesi dua ve istiğfarda bulunması sünnettir. Bu zikirler gizli olarak yapılır. Eğer cemaatle kılınıyor ve imam cemaate dönerek cehri olarak zikrini yaparsa Cemaatte bu zikre katılabilir.

Hz. peygamber (sav) namaz bitiminden sonra 3 defa Estağfirullah der ve sonunda “Estağfurullah el azim ellezi lâ ilâhe illâ  huvel hayyul Kayyum ve etübü ileyh” diğer bir rivayette ise şöyle söylerdi: “Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram” ve sonra şöyle söylerdi; “Allahümme einni Ala zikrike ve şükrike ve Hüsni ibadetik.” 

Namazlardan sonra Ayetel Kürsi ile İhlas Suresi, Fatiha suresini okurdu bunun dayandığı bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır; Hz. peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Her kim farz namazların peşinden Ayetel Kürsi okursa diğer namaza kadar Allah’ın zimmetinde olur.” Başka bir rivayette ise “her farz namazın peşinden Ayetel Kürsi ile İhlas suresini her kim okursa onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olmaz.” Bir başka rivayette ise “Resullah (sav) bana namazın sonunda Felak ve Nas surelerini okumamı emretti.”

Namazların peşinden 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu ekber  söylenir sonunda ise “La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” denilir.

Sabah İle akşam namazlarından sonra tespih ve tahmid okumadan önce ayakları tahiyyattan oturdu şekilde dururken dünya kelamı konuşmadan 10 kere şöyle söylenir: “La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh  level köy ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve ala külli şeyin kadir.” denilir akabinde 7 defada “Allahümme ecirni minen nar” okunur.

Daha sonra Kişi kendisi ve Müslüman kardeşleri içinde içinden geldiğince Dünya ve ahiret hayırları isteyecek dua için ellerini semaya doğru kaldırır ve istediklerini arz eder etrafında bulunan melekler de duaya amin derler. 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın