NAMAZDA KURAN OKUMAK

Bismillahirrahmanirrahim

Gücü Yetenin  Kur’an Okuması:

Hanefilere  göre nafile namazlar ile vitir namazının bütün rekatlarında ve farzların ilk iki rekatında Kuran okumak imam veya yalnız kalanlar için farzdır. Bu da Kur’an’dan en az 1 ayet okumaktır.

Hanefilere göre vacibin en az sınırı “sümme nazara” da olduğu gibi en az 6 harf ihtiva eder bir ayettir. Bu 6 harf takdiri de olsa geçerlidir; “Lemyelid” kelimesinde olduğu gibi. Bu kelimenin aslı “yevlid” olduğu için takdiren 6 harflidir. İmam Ebu Yusuf ve imam Muhammed’e göre kıraatte farzın miktarı 3 tane kısa ayettir. Yahut 3 kısa ayet uzunluğunda olan uzun bir ayettir.

Farzların ilk iki rekatında kıraati tayin etmek vaciptir. Çünkü Hz Ali radıyallahu anh Şöyle buyurmuştur: ” İlk iki rekatta Kuran okumak, son iki rekatta okumaktır.”

Hanefilere göre namazda Fatiha okumak mutlak olarak ne gizli ne de açıktan okumak, ne imama ne de cemaate farz değildir. Hatta cemaatin kıraatte bulunması mekruhtur.

Hanefilere Göre Besmele Çekmek:

Enes Radıyallahu anh’den rivayet edilen hadisi şerif Hazreti Peygamber; Hz Ebubekir, Hz Ömer ve Hz Osman ile birlikte Namaz kıldım bunlardan hiçbirinin kıraatte “Bismillahirrahmanirrahim” okuduklarını görmedin.” müslim

Yalnız başına namaz kılan kişi her rekatta gizli olarak Fatiha ile birlikte Bismillahirrahmanirrahim mı okur. Bunun gibi Fatih sonunda gizlice amin der besmele çekmek ile Amin demeyi okuyan gizli yapar. İmama gelince besmeleyi gizli olarak da okumaz.

İmama Uyan Kişinin Kur’an Okuması:

Hanefilere göre İmama uyan kimsenin Kur’an okuması gerekmez. Bu görüşün dayandığı delil şöyledir. Kuranı Kerim’de “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve suküt edin ki merhamet olunasınız.” Araf 204 İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir: “İnsanlar bu ayetin namaz hakkında indiği konusunda ittifak etmişlerdir. Bu ayet namazda dinlemeyi ve sukut etmeyi emrediyor. Dinlemek ise açıktan kıraat yapılan namazlarda mahsustur. Suküt etmek hem gizli hem de açıktan okunan namazlar içine alır. Dolayısıyla namaz kılanların açıktan kıraati yapılan namazlarda gizli okunan namazlarda da suküt etmeleri vaciptir. Buna muhalefet etmekte tahrimen mekruhtur.

Sünnetten delil olarak da hazreti peygamber aleyhisselatu vesselam: “Bir kimse imamın arkasında namaz kılarsa imamın okuyuşu onun okuyuşu dur  hadisin manası gizli okunan namazlarda da açıktan okunan namazda da şamildir. Hz Peygamber Şöyle buyurmuştur: İmam kendisine uyulması için nasbedilmiştir. İmam tektir getirdiği zaman sizde Tekbir getirin Kur’an okunduğu zaman sizler suküt edin.” Müslüm

Hanifler dışındaki cumhura göre namazda vacip olan kıraatın rüknü fatihadır. Çünkü peygamber (as) Şöyle buyurmuştur: “Fatiha okumayanın namazı yoktur. Her namazın ilk iki rekatında Fatiha’dan sonra sure okumak sünnettir.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi, Vehbe Zuhayli 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın