Namazda Mekruh Olan Durumlar

Bismillahirrahmanirrahim

Namazın Mekruhları:

Fakihlere göre namazı mekruh bir şekilde kılan kimse vakit varsa bu namazı yeniden kılması müstehaptır.

Namazda Mekruh Olan Durumlar:

Namazın vaciplerinden bir tanesini kasten terk etmek, Namazın sünnetle-rinden bir tanesini bilerek terk etmek, birinde Fatiha diğerinde, Sübhaneke okumamak gibi.

Namaz kılan kimsenin elbisesi, sakalı ve bedeni ile oynaması veya secdeye giderken elbisesini korumak maksadıyla önden veya arkadan çekip kaldır-ması mekruhtur.

Erkeğin secde halinde iken kollarını yere döşemesi de mekruhtur.

Namazını edâ eden kimsenin; secde yerinde bulunan çakıllarını düzeltmesi de mekruhtur.

Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Namazda iken parmaklarını çıtlatma” Hadis-i Şeri-fini esas alan Hanefi fûkahası; parmak çıtlatmanın mekruh olduğu husu-sunda müttefiktir.

Ayrıca namaz esnasında, parmakları birbirlerine geçirmek de mekruhtur. Namazını edâ eden kimsenin; esnemesi veya gerinmesi mekruhtur.

Bir kimsenin; namazını edâ ederken kollarını dirseklerine kadar sıvayıp, kolları açık olduğu halde namaz kılması mekruhtur.

Bornoz gibi uzun elbiselerle ve eski-yırtık elbiselerle (Temiz ve güzeli mev-cutken) namazı edâ etmek de mekruh kabul edilmiştir.

Namazını kılan kimsenin; başının üstünde, tavanda veya önünde veya hiza-sında resim bulunması da tahrimen mekruhtur.  “Namazını edâ eden kim-senin üzerinde resim bulunan elbiseleri giymesi mekruhtur.

Namazını kılan kimsenin; içinde ateş yanmakta olan ocağa karşı durması da mekruhtur.

Namazda herhangi bir özre mebni olmaksızın yapılan her amel-i kalil (Az amel, tek elle yapılan işler) mekruhtur.

Namazını kılan kimsenin; arasında boşluk bulunan saffın arkasında na-maza durması da, Resûl-i Ekrem (sav) tarafından nehy edildiği için mek-ruhtur.

Namazını kılan kimsenin; insanın yüzüne karşı durması da, surete tapmaya benzediği için mekruhtur.

Rüku ve secdede kıraatte bulunmak veya rukuda iken surenin okunuşu tamamlamak mekruhtur.

Kuran’ın tertibinin tersine kıraatin mekruh olduğunda ittifak vardır. Bir rekatta bir sürenin tekrarlanması veya farzlarda iki rekatta aynı sürenin tekrarlanması da mekruh sayılmıştır. Nafile namazlarda Hanefilere göre bu mekruh değildir.

Gözleri namaz esnasında kapatmak veya gözü göğe doğru  çevirmek mekruh sayılmıştır.

Önemli bir ihtiyaç olmadığı müddetçe sağa sola doğru dönmek mekruhtur. 

Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden keserek diğerine dayanmaktan mekruhtur.

Geniş vakit olmasına rağmen küçük ve büyük abdeste sıkışık olması veya yelini (gaz “argo” tabirle osuruk) sıkışık tutarak namaz kılmak da mekruhtur.

Hanefilere göre rükuya giderken ve rükudan kalkınca elleri kaldırmak mekruhtur. Sahih olan görüşe göre böyle yapılırsa namaz fâsit olmaz.

Farz namazların son iki rekatında bir süre veya ayet okumak da mekruh sayılmıştır. Bu mesbuk için geçerli değildir.

Tekbir, tahmid ve tesmi gibi zikirlerin asıl yerlerinden başka yerlerde yapılması mekruhtur.

Hanefilere göre erkeklerin kırmızı veya sarı elbise ile namaz kılması mekruhtur.

Ellerin elbise içerisinde kalarak bağlanması mekruhtur.

Hanefilere göre bütünüyle imamın mihrabın içerisinde durarak ve mihraba gömülerek namaz kılması mekruhtur.

Hanefilere göre farz ve nafile olsun namazlarda ayet ve sureleri tespihle-rini parmaklar ile saymak mekruh sayılmıştır.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın