NAMAZDA SELAM

Bismillahirrahmanirrahim

Selam Vermek:

Hanefilere göre namazda selam vermek farz değil vaciptir. İki tarafa selam vermek de vaciptir. Bir kimse teşehhüt miktarı oturduktan sonra bir tarafta selam vererek yahut bir kelam konuşarak, yahut bir iş yaparak veya abdesti bozularak namazdan çıksa bu yeterlidir. Farz olan ise namaz kılan kimsenin namazdan kendi işi ile çıkmasıdır. Hanefilere göre “Namaz, birinci selamda “aleyküm” kelimesinden önce selam sözünü söylemekle son bulur.

Hanefiler ile Hanbelilere göre iki selamı da vermenin vacip olduğunun delili ise İbni Mesud hadisidir. Müslim’den rivayetle Cabir b. Semure’nin rivayet ettiği şu hadistir: ”Sizden birine elini uyluğu üzerine koyması, sonra sağında ve solunda bulunan müslüman kardeşlerine selam vermesi yeter.”

Selam Şekli Sözleri:

Hanefilere göre, selamın vacibini yerine getirmenin en az ölçüsü selam sözüdür. “Aleyküm” sözüne gerek yoktur. En mükemmeli, “Esselamu aleykum ve rahmetullah” sözlerinin iki kere söylenmesidir.

İmam iki kere selam  vermek ile sağında ve solunda bulunan melek, insan ve cinlerden müslüman olanlara selam vermeye niyet eder. Selam sözünü çok uzatmamak ve seri okumak  da sünnettir.

Hanefilere göre İmama uyan kişi eğer imamın sağında ise birini selam ile imamın selamını almaya, eğer imamın solunda ise ikinci selam ile onun selamını almaya niyet eder. Eğer imamın tam hizasında ise ikinci Selamda da İmam selamını almaya niyet eder. Yalnız başına namaz kılan kimselerin sadece meleklere selam vermeye niyet etmeleri sünnettir.

İtminan (Tadil-i Erkan) Halinde Olmak :

Cumhura göre namazda tadil-i erkan rükün veya rüknün  şartıdır. Rükuda, rükudan doğrulmada, secdede, iki secde arasındaki oturuşta tadil-i erkana riayet etmek rükündür. Hanefilere göre ise vaciptir.

Tadil-i erkan hareketten sonra durmak, yahut kalkması eğilmesinden ayrılacak şekilde iki hareket arasında sükunet bulmaktır. Tadil-i Erkan’ın en azı mesela rükuda azaların karar kılmasıdır. Öyle ki kalkma eğilmeden fark olunur. Yahut tadil-i erkan rüku ve secde ile bunlardan kalkışlarda bir tesbih miktarı azaların teskin olmasıdır.  Hanefiler bu görüştedir.

Rükünler Arasında Tertibe Riayet Etmek:

Cumhura göre, tertibe riayet etmek rükün olup kıraatte ve her rekatta tekrarlanan hususlarda vacip, namaz boyunca tekrarlanmayan hususlar ise farzdır. Hanefiler dışındaki cumhura göre; tertip de bir ibadet olup abdestsizlik sebebiyle batıl olur. Dolayısıyla namazda tertibe riayet etmek diğerleri gibi bir rükündür.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi, Vehbe Zuhayli

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın