Namazda Sütre Dikmek

Bismillahirrahmanirrahim

Sütre Edinmek Sünneti:

Namazın dışında da çeşitli sünnetler vardır. Misvak kullanmak, ezan oku-mak gibi bunlar Namazın dışındaki sünnetlerdir. Bunlardan bir tanesi de sütre edinme sünnetidir.

Sütre Ne Demektir:

Namaz kılanın önünden geçilmesini sağlamak için kişinin namaz kılarken önüne koyduğu nesneye sütre denir.

Sütrenin Delili:

sütre meşhur bir sünnettir. Delili ise Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimizin ”Sizden biri namaz kıldığı zaman bir sütreye doğru namaz kılsın ve bu sütreye yakın dursun, önünden hiç kimsenin geçmesine izin vermesin eğer biri önünden geçmek isterse ona karşı koysun Çünkü o kişi şeytandır.” Ebu Davud, Nesai, İbni mace

Bütün fakihlerin ittifakı ile sütre vacip değildir. Sütre namazın şartı da değildir. Bunun yanı sıra Selef sütre edinmeyi mecburi kabul etmemişlerdir Hz. Peygamber sav. açık arazide önüne bir sütre koymadan da namaz kılmıştır. Buhari’den rivayetle gelmiştir.

Sütre başkalarının kılınan namazı engellememesi ve huşuyu bozmaması açısından ayrıca farklı olan nesne veya da varlıkların yapısından gözlerin ve şahsın etkilenmemesini sağlamak için konulması uygundur.

Hanefiler ve malikiler birlikte hareket ederek imam ve yalnız başına namaz kılan kimseler için mendup olduğunu cemaatin sütresinin de imamın sütresi olduğunu ifade etmişlerdir. Yere çizgi çizmek ile veya bir sopa dikmekle veya benzeri bir madde bırakmakla bu maksat hasıl olmaz demişlerdir. Çünkü sütreden kasıt kişi ile namazın arasına kimsenin girmesine engel olmasıdır .

Sütrenin Boyu Ne Kadar Olmalıdır:

Hanefilere göre sütrenin boyu en az 46.2 cm yuvarlak hesapla 50 santim civarında olmalıdır. Kalınlığı da bir parmak olması yeterlidir. Bir insanın veya bir kadının sırtını sütre edilmek caizdir.

İnsanların yüzüne doğru namaz kılmanın mekruh olduğu hususunda ittifak vardır. Yine ittifakla yanan ateşe doğru, lamba, kandil, mum ışığına Doğru namaz kılmak mekruhtur.

Sütre namaz kılan kişinin 3 arşın mesafesinde olması müstehaptır. Namaz kılan kişi sütrenin sağ veya soluna meyletmesi ve tam ona karşı durmaması gerekir. Sütreyi tam karşısına almaz.

Namaz Kılanın Önünden Geçmek:

Namaz kılan kişinin önünden geçmek Hanefilere göre tahrimen mekruhtur. Direk ve duvardan daha büyük bir sütre edinerek namaz kılan kişinin önünden geçen kimse günahkar olur. Safların arasındaki boşluğu doldurmak için namaz kılanın önünden geçmek caizdir. Bunun yanı sıra namaz kılacak kişinin de insanların önünden geçeceği bir yerde namaz kılması da mekruhtur.

Kabe’de namaz kılanların ve onların önünde tavaf yapanların durumuna gelince ittifakla bunda bir sıkıntı olmadığı ifade edilmiştir.

Namaz kılan kişinin önünden geçmeye çalışan kişiyi engellemesi veya uzaklaştırması hakkı vardır. Hanefilere göre bu ruhsatın terk edilmesi daha iyidir. Bahsi geçen bu emir İslam’ın ilk dönemlerinde olduğunu ifade etmişlerdir bu hüküm sonradan nesh edilmiştir demişlerdir.

Dört mezhebin imamına göre namaz kılan kimsenin önünden geçmenin namazı kesmediği aynı zamanda da iptal da etmediği hususunda ittifak edilmiştir. Lakin kişi önünden geçeni çevrilmediği zaman namazı noksan da olur demişlerdir. Fakat engel olmak isteyip de bunu başaramayacak olan kişinin namazında bir sıkıntı yoktur.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın