Namazı Bozan Hususlar

Bismillahirrahmanirrahim.

Namaz şartları ve rükünleri tam olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Namazın meşruluğuna aykırı bir iş namazı fasit ve batıl yapar. Bir ibadet fasit veya batıl olduğu zamanda iadesi vaciptir

Mezhep Fakihlerine Göre Namazı Bozan Haller:

Mezhep fakihleri namazı batıl ve ifsat eden önemli halleri açıklamışlardır. Buna göre Hanefiler 68, Malikiler 30, Şafiler 27, Hanbeliler 36 civarında mesele dikkat etmişlerdir.

 • Namazda iki harften ibaret dahi olsa veya yanılarak da olsa ağızdan çıkan söz namazı bozar. Sorulan sorulara kuran ayetleri ile cevap vermekte namazı bozar.
 • Namazda iken yemek içmek namazı iptal eder.
 • Yanılarak da olsa peş peşe çok iş görmek namazı batıl yapar.
 • Şafii ve Hanefilere göre özürsüz olarak kıbleye sırt çevirmek namazı bozar.
 • Hanefilere göre namaz kılarken bilerek avret yerini açmak veya avret yerinin bir sebepten dolayı açılması üç tespih kadar sürecek olursa namaz bozulur.
 • Küçük ve büyük abdesti bozan hallerin ortaya çıkması ile namaz bozulur.
 • Bedende, elbise ve namaz kılınan yerde necasetin bulunması.
 • Namazda kahkaha veya kendi işitecek kadar gülmek.
 • Namazda bayılmak, ölmek, delirmek veya dinden çıkmak.
 • Namazda iken vaktin çıkması.
 • Namazın bir farzını terk etmek. 
 • Dünya işi için veya ağrıdan inlemek, üzüntü sebebi ile ağlamak, yüksek sesle ağlamak. Cennet ve Cehennemi hatırlama bunun dışındadır.
 • Özürsüz öksürmek.
 • Cemaatle Namaza durulduğunda İmamdan ileri durmak.
 • Teyemmümle namaz kılan kişinin suyu görmesi ile namazı bozulur.
 • Dişlerin arasında kalmış toplam da nohut kadar şeyi çiğnemek veya yutmak.
 • Kur’anı, manası bozulacak kadar yanlış okumak.
 • Kadınla yan yana durulmuşsa namaz bozulur. Namaz durup sonradan gelen kadının erkeklerin önünde namaza durması kendi namazını bozar erkeğin namazında sıkıntı olmaz denilmiştir.
 • İmamdan önce rükne başlayıp imamdan önce, bu rüknü bitirmek.
 • Teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın tekrar kılınması lazımdır. 
 • Yanılarak da olsa tahıyye niyeti ile başkasına selam vermek veya verilen selamı aldığını belirten bir işaret veya hareket yapmak.
 • Mestlerinin kullanım süresinin dolması ile namaz bozulur.
 • İmam namaza başlamadan niyetinde kadınları zikretmemiş ise kadınların namazlarını tekrar kılmaları gerekir. 

Bu anlatılan durumlar namazın başında veya sonunda ortaya çıkmasında durumun değişme uğraması söz konusu olmaz. Bu görüş imam Hanefinin görüşüdür. İmam Yusuf ve Muhammed eğer anlatılan yukarıda durumlar son oturuşta teşehhütten sonra vuku bulmuşsa bunlardan ötürü namaz fasid olmaz. Hz. Peygamber son oturuş ile namazın tamam olduğunu açıklamıştır. Son oturuşta farz olan bir şey yoktur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın