NAMAZIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

Bismillahirrahmanirrahim 

Namazın Farz Olmasının Şartları:

1- Müslüman olmak: namaz Müslüman olan erkek veya kadın herkese farzdır. Hanefilere göre kafire namaz kılmak farz değildir. Kafir Müslüman olunca geçmiş namazları kaza etmesi ittifakta gerekmez. Hanefilere göre Aslında kafir olan kimselerde olduğu gibi mürtede kasa gerekmez

2- Buluğ çağına girmiş olmak: Çocuğa namaz kılmak farz değildir. Çünkü peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç kişiden kalem kalkmıştır. Ayılıncaya kadar deliden, uyanıncaya kadar uykuda bulunandan, ergenlik çağına girinceye kadar çocuktan.” Ahmet Ebu Davut hakim rivayet etmiştir.

3- Akıllı olmak: Hanbeliler dışında cumhura göre deli bunak ve benzeri kimselere namaz kılmak farz değildir. Hanbelilere göre hastalık yahut bayılma, yahut mübah bir ilaç kullanmadan ötürü aklını kaçıran kimsenin kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. Çünkü bunlar orucun farzını düşünmezler. Namazda böyledir. Uyku halinde namaz kılmayan kimselere namazları kaza etmek farz olup vakit dar olduğu zaman uykuda bulunan kimseyi uyandırıp durumu ona haber vermek vaciptir.

” Bir namazı uyku sebebiyle kılmayan yahut unutan kimse hatırladığı zaman onu kılsın.” Müslim’den rivayet edilen hadistir.

Namazın farz olmasına engel olan şartlar ortadan kalkınca namaz kılınmalıdır. Namaz vaktinde kadınlık hali gerçekleşirse o namaz temizlendikten sonra kaza edilir. Diğer vakitler kaza edilmez.

Kaynak : İslam fıkıh ansiklopedisi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın