Namazın Rükünleri Ve Vacipleri

Bismillahirrahmanirrahim

 Namazın Rükünleri:

Hanefilere Göre Namazın Rükünleri Ve Vacipleri:

Namazın rükünleri mutlaka şarttır. Ancak şart, namazdan önce yapılması gereken şeylerdir. Bunların namaz esnasında devam etmesi lazımdır. Mesela taharet, avret yerlerini örtmek ve benzeri hususlar gibi. 

Rükün; Namazlarda bulunan rüku, secde ve kıyam gibi hareketlerdir. İster bilerek, ister yanılarak olarak olsun yerine getirilmeyen bir rükün düşmez. Bu hareketlere rükün adının verilmesinin sebebi onsuz ayakta durması mümkün olmayan evin direğine benzetmektir. Çünkü namaz bu hareketleri yapmaksızın tamam olmaz.

Hanefilere göre namazın farzları altıdır. Ayakta  iftitah tekbir almak, Kıyam, kıraat, rüku, secde ve son oturuşta teşehhüd miktarı oturmak. Kuduri’nin zikrettiğine göre bu İmam Muhammed’in görüşüdür. Ancak Hanefilere göre İtimat edilen görüş niyet gibi iftitah tekbirini almanın şart olduğudur. Bu görüş imam Ebu Hanife ile imam Ebu Yusuf’un görüşüdür. Fakihlerin Cumhur’u buna muhaliftir.

 Namazın Vacipleri:

Namazın vacipleri Hanefilere göre on sekizdir. Hanefilere göre vacip şüpheli bir delil ile sabit olan hükümdür. Vacibin hükmü terk edilmesinden ötürü azaba müstahak olmaktır. Fakat vacibin terki sebebiyle namaz bozulmaz. Bu noksanlığı telafi etmek için namazın sonunda sevih secdesi yapmak gerekir. Bile bile bir vacibi terk etmekten ötürü namazı yeniden kılmak gerekir. Bu namazı yeniden kılmayan kişi fasık ve günahkar olur.

Namazda Vacip Olan Durumlar:

1- Namaza Allahu Ekber lafzı ile başlamak: Bayram namazları müstesnadır

2- Fatihayı okumak: Çünkü Peygamber Efendimiz: ” Fatiha okunmadan namaz kılmak geçerli değildir.” buyurmuşlardır. Bir kimse Fatihanın çoğunu okumayı terk etmekle sevih secdesi yapar. Azını terk etmekle sevih secdesi yapmaz. Çünkü Ebu Hanife ile Ebu Yusuf’a göre Fatihanın hepsini okumak değil çoğunu okumak vaciptir.

3- Fatiha’dan sonra bir süre okumak: Kevser Suresi ve benzer surelerden en az 3 kısa ayet ihtiva eden bir kısa sure okumak vaciptir. Bu üç ayet ihtiva eden kısa surenin harflerinin sayısı 30 olmalıdır. Yahut uzun bir ayet veya 30 harf ihtiva eden iki ayet olmalıdır

4- Hanefi mezhebine göre farzları ilk iki rekatında sure okumak vaciptir.

5- Fatihayı süreden önce okumak: Hz Peygamber bana böyle devam etmiştir

6- Secdede burnu alın ile birlikte yere koymak:

7- Tertibe riayet etmek: Bu namaz içinde tekrarlanması meşru kılınan hareketlerle ilgilidir ki, bu da ikinci secdedir. Yani, kıraat ile rüku arasında ve her rekatta tekrarlanan hareketler de tertibe riayet etmek vaciptir. Bir kimse birinci rekatın bir secdesini terk etse, son oturuşta yahut selam  verdikten sonra konuşmaksızın bu secdeyi kaza eder. Sonra teşehhüt ile oturuşu iade eder ve birinci selamdan sonra sehiv secdesi yapar, sonra da teşehhüde oturur.

Kıraat dışında namazın bütününde yahut bir rekatında tekrarlanmayan kıyam, rüku, birinci secde, son oturuş gibi hareketlerde tertibe riayet etmek farzdır. Buna göre, kıyamın rükuya göre, rukunun secdeye göre tertipli yapılması farzdır. Bir kimse Kur’an okumadan önce rüku etse rükü sahih olur. Bir kimse Ruküya varmaksızın secdeye gidecek olursa bu rekatın secdesi sahih olmaz. Çünkü tertibe riayet edilmemiş olur tertip şarttır.

8- Rükünlerde itminan halde olmak rüku secde ve benzeri hareketlerde azalar kalkma doğurma gibi durumlarda teskin olmalıdır öyle ki, rüku ve secdede bunlardan kalkınca bir tesbih miktarı mafsallar unutmayın olmalı her uzun mahallinde istikrar etmelidir 

9-Üç veya dört rekatlı namazlarda bir oturuş vaciptir Hz. Peygamber (as) Buna devam etmiştir. Bunu terk edip sehven ayağa kalktığında da sehiv secdesi yapmıştır. İlk oturuşa bir şey ilave etmemek vaciptir.

10- Bir oturuşta teşehhüt okumak, sahih olan görüşe göre vaciptir. Hanefiler dışındaki fakihler bir iki mesele hakkında, sünnettir demişlerdir.

11- Son oturuşta teşehhüt okumak: Hz. Peygamber(as) buna devam etmiştir. Son oturuş ise farzdır. Birinci ve ikinci teşehhüdün hepsini veya bir kısmını terk etmekle sehiv secdesi yapması gerekir.

12- Birinci teşehhüdü okuduktan sonra hiç fasıla vermeden üçüncü rekata kalkmak vacip olup, şayet yanılarak bir kimse, bir rükün miktarı uzatırsa sehiv secdesi yapmalıdır. Bir rükün miktarı zaman ise sadece ” Allahumme salli ala Muhammed ” diyecek kadar zamandır.

13- Selam verirken “Selam” sözünü söylemek vaciptir. Namaz sonunda sağa sola iki kere “selam” sözü ile selam vermek vacip olup “aleyküm” sözünü söylemek vacip değildir. Hz. Peygamber (as) buna devam etmiştir. “Aleyküm ve rahmetullah” sözünü söylemek ise sünnettir. Hanefiler dışındaki fakihlere göre, namazdan çıkmak için “es-Selam”  sözünü söylemek farzdır.

14- Akşam ve yatsı namazları ile sabah namazının iki rekatında kıraatı açıktan yapmak. Kaza namazlarında da olsa, bayram namazlarında, teravih namazlarında ve Ramazan’daki Vitir namazında açıktan kıraat etmek vaciptir. Çünkü peygamber (As) bunu yapmış ve devam etmiştir.

Tek başına namaz kılan kişi ise açıktan okumakla gizli okumak arasında muhayyerdir. En faziletlisi açıktan okumaktır. Bunun sebebi, namazın cemaat şeklinde eda edilmesidir.

Geceleyin nafile namaz kılan kişi de açıktan okumakla gizli okumak arasında muhayyerdir. Uyku uyuyanları rahatsız etmemek için, sesini en az perdede tutmakla yetinir.

15- İmam ve yalnız başına kılan kişinin Öğle ile ikindi namazlarında gizli okuması, bunların dışındaki namazlarda akşam ile yatsı namazlarının ilk iki rekatları dışındaki namazlar ile gündüzün nafilelerinde gizli okumak.

16,17- Vitir namazının kunutu ile Ramazan ve Kurban bayramlarının tekbirlerini almak.  

18- Cemaat namazlarında imama uyan kişinin okumayıp sükut etmesi ve imama uyması vaciptir.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın