Namazın Sünnetleri

Bismillahirrahmanirrahim

Namazın sünnetleri:

Namazın içinde ve dışında sünnetleri vardır. Bu sünnetlerin terkinden ötü-rü belki azarlanma söz konusu olur. Sünnetler terk edilince sehiv secdesi ile tamamlanmazlar. Bilerek terk edilecek olsalar namaz bundan ötürü batıl olmaz.

Hanefilere göre sünnet, Hz. Peygamber Aleyhisselam’ın devamlı olarak yap-tığı ve özürsüz olarak hiç terk etmediği işlerdir Sübhaneke duası okumak, euzü çekmek, Rüku ve Secde tekbirlerini almak gibi.

Hanefilere göre, namazın sünnetleri ve adabı vardır. Adap, Hz. Peygambe-rin bir, yahut iki kere yaptığı ve üzerinde devam etmediği işlerdir. Örneğin rükuda ve secdede tespihleri üçten fazla yapmak, sünnet olan okuyuş mik-tarından fazla okumak gibi. Bu gibi adap, sünnetleri tamamlamak için meş-ru kılınmıştır.

Hanefilere göre Namazın sünnetleri şunlardır:

İftitah tekbiri için elleri kaldırmak, elleri kaldırırken parmakların arasını açmak, imam olan kimsenin tekbiri açıktan alması, Sübhaneke’yi gizlice okumak.

İstiaze’yi ve besmeleyi gizli okumak, Fatiha Sûresi’nden sonra gizli olarak “Amin” demek, sağ eli sol el üzerine koyarak, elleri göbek altında bağlamak, rükû’a giderken tekbir almak, tesbihleri en az üç defa söylemek.

Rükû’da elleri ve diz kapaklarını tutmak ve bu sırada parmakları açık bulundurmak, secdeye giderken tekbir almak, secde halinde iken dirsekleri yere koymamak, secde halinde iken karnını uyluğunun üzerine koymamak.

Secde halinde iken en az üç defa tesbih etmek, secde’de elleri ve dizleri yere koymak, otururken sol ayağı yere yayıp, sağ ayağı dikmek, rükû’dan kalkarken tam doğrulmak, iki secde arasında tam oturmak, kade-i ahire’de (son oturuşta) Resûl-i Ekrem (sav)’e selâvat getirmek ve dua etmek!..

Namazın Edepleri:

Namazın edepleri şunlardır; Namazda iç ve dış sükunet ile huşu halinde olmak, Kıyamda (Ayakta) iken secde yerine bakmak, rüku halinde iken ayakları üstüne bakmak, secde ederken burnun ucuna bakmak, otururken kucağına bakmak, sağ tarafa selam verirken sağ omuza, sol tarafa selam verirken sol omuza bakmak, yalnız başına kılınan namazlarda tesbihleri üçten fazla yapmak, esnememek için gayret sarf etmek, fakat vukua gelirse dudakları hiç değilse dişlerle kapatmak ve güç yettiği kadar öksürmemek ve bu hususta gayret göstermek.  

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın