Nasr Süresi

Bismillahirrahmanirrahim 

 Nasr Suresi Meali Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre  110 suredir mufassal sureler kısmının 15 grubundaki 8 suredir 3 ayettir ve Medine’de nazil olmuştur.

Bu surenin ve  Zilzal suresinin Kuran’ın dörtte birine denk olduğuna dair rivayetler vardır. Bu süre Teşrik günlerinde Peygamber Efendimize nazil olmuştur. Nazil olduktan sonra Veda Hutbesiyle insanlara hitap etmiştir. Nasr Suresi Hz Peygamberin (ecelenin) vefat edeceğinin bir habercisi olmuştur.

Bu sürede Resulullah (as)’e Bir alamet gördüğü zaman Allah’ı hamd ederek tespih etmesi ve mağfiret dilemesini emretmektedir. Nimete ibadet ile karşılık verilmesi gerekir. Bunu bu süreden anlıyoruz.

Ayrıca Allah’ı hamd ederek tespih etmenin; Tevhid, ibadet, şükür, zikir, istiğfarın da kulluk ve Allah’a ihtiyaç anlamı geldiği anlaşılmaktadır.

Nasr Suresi Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1- Allah’ın yardımı ve fethi geldiğinde

2- Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde

3- Hemen Rabbini hamd ederek  tespih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.

Burada ki Fetihten kast edilen Mekke’nin fethinin işaret etmektedir. Bu surenin emrettiği hususları yerine getirmek vesilesiyle Peygamber Efendimiz son zamanlarında “sübhaneke allahümme Rabbena ve bihamdike allahümmağfirli” yine “sübhanallahi ve bihamdihi Estağfirullah ve etubu ileyh” ayrıca “sübhanallahi ve bihamdihi” zikirlerini çokça yapmaktaydı.

Son inen sûre “İza cae Nasrullahi Vel-feth” Nasr süresidir. İbni Abbas “En son inen ayet riba, (faiz) ayetidir. En son inen sure, “İza cae Nasrullahi Vel-feth dedi.”

Abdulkadir Geylani  Nasr Suresi için:

Ey ahirette kurtuluşa ve orada mevcut olan ledünni ve Ruhani lezzetlere Tabi olan kimse burada sana düşen vazife şudur bütün hallerinde ve her anında Allahu Teala ya istiğfar etmenin ne ona dönmelisin bütün işlerini ona havale etmelisin. Onu vekil ve kefil edinmelisin yine taat ve ibadete sarılmalısın haramlardan ve Çirkin işlerden kesinlikle katılmalısın Cenabı Hak felaketlerden muhafaza eylesin lütuf ve İhsan ile eriştirsin Geylani tefsiri sayfa 567

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın