NATO’nun Kuruluş Amacı

Nato Açılımı Nedir?:

“Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı” anlamına gelen (North Atlantic Treaty Organization) kelimelerinin kısaltılmışı ve bu adla anılan antlaşmadır. 

Nato Nasıl Kuruldu ?:

2. Dünya Savaş’ının ardından, gelişen ve değişen dengeler nedeniyle, kutuplaşan yeni dünya düzeninde, önceden yaşanılan savaş tecrübeleri, milletlerin dünya üzerinde tek başına var olabilmelerini olanaksız kılmaya başladı. 

Milli menfaatleri ve inançları benzer yönde olan büyük devletler, belli noktalarda buluşarak, dayanışma ve işbirliği yapmak için bir araya gelmek zorunda kaldı. 

4 Nisan 1948 tarihinde, ABD’nin Washington Şehrinde On iki ülke, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde hazırlanan, toplam 16 maddelik anlaşmayı imzaladı. Bu antlaşma 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe girdi.

NATO'nun Afganistan gerçeğiyle yüzleşme zamanı | ANALİZ

NATO’da Hangi Ülkeler İlk Başta Yer Almıştır:

Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri‘nin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. 

1951’de Türkiye ve Yunanistan

1954’te Batı Almanya katılmıştır. Böylece üye sayısı 16’ya çıkmıştır.

NATO’nun Kuruluş Amacı Nedir?:

Anlaşmaya imza atan devletler, «Milletlerin demokrasi ilkeleri ile fert hürriyetlerini ve hukukun hükümranlığı üzerine kurulu hürriyetlerini, ortak miraslarını, uygarlıklarını korumaya,» karar verdiklerini bildirmişlerdir. 

Bu antlaşma devletlerden birine, ya da birkaçına yöneltilecek silahlı bir tecavüze karşı üyelerinin yalnız karşılıklı yardımlaşma da bulunmayı taahhüt ettikleri bir savunma paktı değil, çok daha kuvvetli ve geniş bir sözleşmedir.

Antlaşmaya göre 20 yıl üyelik yapan bir devlet, isterse NATO’dan çekilebilir. NATO’ya üye olmak isteyen devletlerin durumu İncelendikten sonra, uygun görülürse üyeliğe alınır. Şimdiye kadar sadece Fransa, NATO’nun askeri teşkilatından ayrılmış, bu yüzden Paris’te bulunan NATO Avrupa Ordusu Genel Karargahı, Belçika’ya taşınmıştır, üye devletlerde de ayrıca NATO karargahı vardır. Türkiye’deki NATO karargahı İzmir’dedir.

NATO, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi

NATO Üyesi Olan Ülkeler :

12 NATO üyesi ülke, NATO’ya 4 Nisan 1949 tarihinde kurucu üyeler olarak katılan ülkelerdir. Fransa NATO’nun askeri kolundan 1966 yılında ayrılmış olmasına rağmen, 2009 yılında geri dönmüştür. Danimarka’nın üyeliği, Faroe Adaları ile Grönland’ı kapsamaktadır. Üye ülkeler arasında yer alan İzlanda’nın, askeri ordusu bulunmamaktadır.

Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri. (4 Nisan 1949)

Yunanistan 1974 yılında Türkiye’nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatından sonra, NATO’nun askeri kanadından çekilmiş olmasına rağmen, 1980 yılında geri döndü.

Türkiye, Yunanistan (18 Şubat 1952), Almanya (9 Mayıs 1955), İspanya (30 Mayıs 1982), Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya  (12 Mart 1999), Bulgaristan, Estonya, Letonya, Romanya, Litvanya, Slovenya, Slovakya (29 Mart 2004), Hırvatistan, Arnavutluk (1 Nisan 2009)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın