NEBİ (AS) AVRET MAHALLİNİN AÇILMASI

KABE’NİN BİNA EDİLMESİ VE
PEYGAMBER (AS.)’İN AVRET MAHALLİNİN
AÇILMASINDAN MASUM OLMASI

Hakim’in, Ebu’t-Tufeyl (r.a)’den rivayetine göre o söyle demiştir:
Kabe bina edilirken insanlar taş getiriyor, Resulullah (a.s.) da onlarla birlikte taş taşıyordu. (Taş omuzunu acıtmasın diye) izharını çıkarıp omuzuna koymuştu. Tam o sırada “Avret mahallini açma diye nida edilmiş” Peygamber
(a.s.)’de hemen taşı bırakmış ve izharını giyinmişti.”

Buhari, Cabir İbn-i Abdullah (ra)’dan rivayet etmiştir. Cabir der ki:
“Kabe bina edilirken Peygamber (a.s.) ile Abbas taş getirmeye gittiler. Abbas, Peygamber (a.s.)’e: “Taşlardan seni koruması için esvabını omuzuna koy” dedi. (O da öyle yaptı) fakat derhal yere düştü ve gözleri semaya dikildi. Sonra ayılarak, “Esvabımı ver, esvabımı” dedi. Abbas da üzerine esvabını kuşattı.”
Hafız İbn-ul-Hacer ‘Feth’ul-Bari’de benzeri bir rivayette “Bundan sonra bir daha çıplak olarak görülmedi” şeklinde varid olduğunu söylemiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın