Hz. Muhammed’in Cahiliye Adetlerinden Korunması

Bismillahirrahmanirrahim

Hakimin, Ali İbn-i Ebi Talib (ra)den rivayetine göre Ali (r.a.): “Resulullah (a.s.)’in söyle dediğini işittim” demiştir: “Cahiliyye çağında yaşayan insanların yaptıkları işlere ömrüm boyunca iki defadan başka asla teşebbüs etmedim. Her defasında da Allah (onlarla benim arama girip) beni onlardan alıkoymuştur.

Bir gece Mekke’nin yukarı taraflarda benimle birlikte Mekke”lilerin koyunlarını güden Kureyşli gence: “Benim koyunlarıma baksan da ben de bu gece Mekke’ye gidip gençlerin yaptığı gibi gece sohbetlerine katılsam” dedim.

Genç: Olur (istediğin gibi yap)” dedi. Ben de bunun için yola çıktım. Mekke’nin girişindeki en yakın eve geldiğimde def ve çalgı sesleriyle karışık bir şarkı duydum, da:

Bu nedir?” diye sordum.

“Kureyşli falan adamın kızı falan kadın ile falan adamın düğünü” dediler. Bunun üzerine bu sesle beraber şarkıyı dinlemek amacıyla oyalandım. Neticede gözlerim yorgun düştü de sabah güneşinin sıcaklığını hissedinceye kadar oracıkta uyuya kaldım. Uyanınca arkadaşımın yanına döndüm (ve olanları ona anlattım.)

Başka bir gece yine arkadaşımdan izin alarak Mekke’ye geldim ve ilk  gece duyduğum seslerin aynısını yine duydum. (Sorduğumda da) daha önce söyleyenler gibi söylendi. Bunun üzerine duyduğum seslerle oyalandım. Yine gözlerim yorgun düştü de sabah güneşinin sıcaklığını hissedinceye kadar oracıkta uyuya kaldım. Sonra arkadaşımın yanına döndüm. Arkadaşım bana: “Ne yaptın?” dedi. Ben de “hiç bir şey yapamadım” dedim.

Resulullah (a.s.) devam ederek “Bu başıma gelenler sebebiyle Allah’a yemin ederim ki, bundan sonra Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar cahiliyye insanlarının yaptıkları kötü işlerden hiç birisine ebediyen teşebbüs etmedim” buyurdu.”

Bu hadisi şerifler Allah Tealanın, Resulünü (a.s.), onun yüce tabiatına ve yüce siretine aykırı olan her şeyden muhafaza buyurmuş ve apaçık olaylarla korumuş ve kollamış olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi ise, büyük davalar omuzlayacak olanların tabiatlarında cahiliyye insanlarının yaptığı bu gibi çirkin işlere ilgi duymalarını önlemek ve onların şanına layık bir şekilde hayat sürmelerini sağlamak içindir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın