Nebi (As)’ın Hz. Aişe İle Evlenmesi

Nebi (As)’ın Hz. Aişe İle Evlenmesi

Peygamber (sav) Efendimizin ilk eşi, Hz. Hatice (ra) idi. O’nunla yirmi beş yıl kadar evli kalmıştı. Hz. Hatice (ra), hicretten üç yıl önce vefat edince, Resûl-i Ekrem (sav), Sevde binti Zem’a ile evlenmişti. Sevde binti Zem’a (ra) çok yaşlı idi. Resûlüllah’ı Sevde binti Zem’a ile evlendiren Havle, bu sefer O’na Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe’yi istedi.

Bundan kısa bir müddet sonra Hz. Aişe ile Resûlüllah’ın nikâhları kıyıldı. Ve bu nikâhın evlenme merasimi, hicretten sekiz ay sonra yapıldı. Ve Hz. Aişe (ra), Mescid-i Nebi’ye ilave olarak yapılan bir odaya gelin geldi.

Resulullah ile evlenen Hz. Aişe (ra), o zamanlar henüz çok genç yaşındaydı. Nikah, sekiz-dokuz yaşlar arasında, evlenmesi ise bundan dört sene kadar sonra oldu. Bazı tarih kitaplarında 17 yaşında iken evlendiği beyan edilmektedir. Bu yaş ciheti ihtilaflıdır. Evlendiği yaş sıcak ülkelerde normal yaş kabul edilmektedir.

 

Hazret-i Muhammed’in (sav), Hz. Aişe (ra) ile evlenmesini en çok arzu edenlerden biri de Hz. Ebubekir (ra) idi. Manevi bağlarla bağlı bulunduğu Peygamberine, akrabalık bağlarıyla bağlanmayı da çok istiyordu. Hazret-i Muhammed (sav) da böyle düşünmüştü. Peygamberimiz in Hz. Aişe (ra) ile evlenmesi, işte böyle karşılıklı duygu ve isteklerin neticesinde oldu.

Hz. Muhammed (sav), Hz. Aişe’yi (ra) çok severdi. Öyle ki, hastalığının son günlerini dahi onun odasında geçirmek istedi. Orada vefat etti. Ve onun odasında defnedildi.

İslam tarihinde, Hz. Aişe’nin (ra) yeri ve değeri pek büyüktür. Kendisi ilim bakımından, hadis rivayeti bakımından ve siyaset bakımından tarihte iz bırakan kadınlardandır. İslam uleması, İslam dinindeki kadınlığa ait meselelerin hemen hepsini ondan öğrenmişler ve ondan almışlardır.

Kaynak : İslam Tarihi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir