NEBİ (AS)’IN HZ. HATİCE EVLENMESİ

Taberani, Cabir lbn Semüre (ra.) yahud Nebi (a.s.)’nin ashabından bir kimseden söyle söylediğini rivayet etmiştir:
“Nebi (a.s.) koyun güderdi. Sonra koyun (gütme işini) bıraktı ve bir ortağıyla beraber kervan işletmeye başladı. Nihayet Hatice (r.a )’nin kız kardeşi Esma namına, ortağıyla beraber ücretle ticari seferlere çaktılar. Seferlerini tamamlayınca Esma (r a.) üzerinde bir miktar alacakları kalmıştı.

Bu sebeple Resulullah (as)’in ortağı, Esma (ra.)’dan alacaklarını istemeye başladı. (Ravi devamla der ki) ortağı Resulullah’a “(Bu sefer de) sen git iste” diyormuş.Peygamber (as.).”Sen kendin gidiver çünkü ben alacağımızı istemekten haya ederim” diye cevap veriyormuş.

Bir defasında Esma (r a.) onlara gelerek “Muhammed (a.s.) nerede?” diye sordu. Adam: “O’na git da alacağımızı iste” dedim. O da “bundan haya edeceğini” söyledi dedi. Bunun üzerine Esma (r.a.): “Ben ondan daha hayalı, daha iffetli ve daha mükemmel bir insan görmedim” dedi.

Derken Hatice’nin kız kardeşinin aklına Hz. Muhammed a s. ‘in Hatice ile evlenmesi düştü ve bu niyetini Hatice ye anlattı. Hatice de Resulullah (as) haber göndererek :

Babama git ve beni ondan iste” dedi Resulullah (a s.):

“Baban zengin bir kimsedir Bu dediğini yapmaz” diye cevap verdi.

Hatice (ra): “Sen git, onunla buluşup konuş, ben sana kefilim. Ona sarhoş olduğu sırada git” diye de tembih etti. Hz. Muhanmed (a s.)’de dediği gibi yaptı.

Hz. Hatice (ra)’nin babasına gidip onu babasından istedi. Babası da Hz. Hatice (ra)’yi ona nişanladı. Sabah olup da insanların meclisine gelince ona:

“Hatice’yi Muhanmed’e nişanlanakla iyi yaptın” dediler. Babası: “Ben gerçekten bunu yaptım mı?” dedi.

Mecliste bulunanlar: “Evet” dediler.

Bunun üzerine babası hemen kalkıp Hatice’nin yanına gitti ve Hatice (ra.)’ye: “İnsanlar benim, seni Muhammed (a s ) ile nişanladığımı söylüyorlar, halbuki ben böyle bir şey yapmadım” dedi.

Hatice (ra.): “Evet, bunu yaptın. Şimdi bu yaptığından vazgeçme. Çünkü Muhammed konum itibariyle böyle böyle bir insandır” dedi.Sonra fazla sürmedi babası da razı oldu.

Bundan sonra Hatice (r.a.) Muhammed (a.s.)’e iki vekiyye (ki bir vekiyye 14 dirhemdir) gümüş yahud altın göndererek “Güzel bir elbise alarak bana hediye et. Sonra (düğün için) bir koç ile şunları şunları al” dedi. Peygamber (a.s.) de öyle yaptı”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın