Nebi (As)’ın Koyun Gütmesi

Her peygamberin nübüvvetin den önce koyun gütmesi suretiyle Allah CC. tarafından talim ettirilmesinde ki hikmet. İstikbal’de mükellef olacakları ümmetin işlerini idare ve nübüvvet vazifesini ikameye bir alıştırmadır. Çünkü hayvanlarla bir arada bulunmaları onlara hilm ve şefkat kazandırır. Zira koyunları idare etme merada dağılma daldıktan sonra toplanmaya bir otlak dan diğerine taşımaya, yırtıcı ve hırsız gibi düşmanlara karşı müdafaa etmeye sabrettikleri ve az çok değişik olmakla beraber tabiatlarının farklılığını ve Merhamete muhtaç olduklarını anladıkları zaman, bütün bunlardan ümmetlerinden gelecek eziyetlere karşı sabretme alışkanlığı kazandırır.

Tabiatlarının değişik ve akıllarının birbirinden farklı olduğunu anlarlar. Böyle onların bozulan yönlerini tamir ve zayıflarına da merhamet eder, onlarla güzel anlaşır.Dolayısıyla bunun meşakkatine katlamaları, aynı şeyi ilk defa düzenlemiş olmalarından daha kolay olur. Çünkü hayvanları idare etmeleri onlara bu hususta tedrici bir tecrübe kazandırmış olur.

Bu husus için koyunun seçilmesinin sebebi ise bu mübarek hayvanın sair hayvanlardan daha cana yakın, sevimli ve uysal olmaları, fıtraten daha zayıf ve meradaki hayatı itibariyle deve ve sığırlardan daha ziyade dağılmaya meyal olmasıdır. Üstelik deve ve sığırın bağlanması mümkün iken koyun için böyle bir şey düşünülmez.

Diğer taraftan koyunlar dağınık yaşamaya meyal olmakla beraber diğer hayvanlardan daha çabuk teslim olurlar ve itaat ederler. (Hafız İbn Hacer fethul bari.)

Resulullah  sav  zatını çobanlık tasnif etmesi Rabbine karşı tevazu göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Buhari’nin Ebu Hureyre Ra’dan rivayetine göre Nebi(sav): “Allah’ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki koyun gitmiş olmasın…” buyurdu. Bunun üzerine Ashabı:

“(Ya Resulallah) Sende mi diye sordular da Resul Ekrem sav:

“Evet ben de kararit mevkiinde Mekke ehlinin koyunlarını güderdim” buyurmuştur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın