Nebi (As) Kurandan Öğretilen Dualar

“Elhamdu lillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fi’l-mulkı velem yekun lehu veliyyun mine’z-zulli ve kebbirhu tekbîra.”
Evlad edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan ve zelil kimselerden yardımcısı olmayan Allah’a hamd olsun (İsra:111)

“Rabbi edhilnî mudhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve’c’al li min ledunke sultanen nasîra.”
Ey Rabbim! Beni sıdk ve selamet girdilişi ile girdir. Sıdk ve selamet çıkarılışı ile çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. (İsra:80)

“Rabbihkum bilhakkı ve rabbunerrahmanu’l-müsteanu ala ma tesıfun.”
Ey Rabbim! Sen (benimle o tekzib edenlerin arasını) hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz o çok esirgeyen (Allah)dır ki sizin vasf-ü isnad edegeldiğinize karşı yegane sığınılan O’dur. (Enbiya Sûresi: 12)

“Rabbi İmma türiyenni ma yu’adun. Rabbi fela tec’alni fil-kavmızzalimîn.”
Ey Rabbiml Eğer onlara edilen azab vaadini muhakkak bana göstereceksen, beni o zalimler kavmi arasında bulundurma.Rabbim. (Müminun:93-94)

“Rabbi euzu bike min hemezti’ş-şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurûn.”
Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim! Onların huzurunda bulunmalarından da sana sığınırım.(Müminun:97-98)

“Rabbiğfir verhamve ente hayrurrahimin.”

Rabbim! Ümmetimi bağışla. onlara merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.(Müminun:118)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın