Nefsi Emmare

Bütün kötü ve çirkin huyların yeridir. Ve bir cisimde örtülüdür. Onun için zahir ehli onu göremez. O ademoğlunun damarlarının içinde yüzer. Onun danışmanı şeytandır. Şeytan onun sayesinde insanoğlunun damarlarında dolaşır. Nefsi Emmare şeytanı aleyilane gibi devamlı isyanların peşindedir. Her an verdiği vesveselerle ruhun safileşmesini engelleyerek kararmasına ve karanlıklarda kalmasına yardımcı olur.

Giydiği elbise Müslümanın giydiği elbise değildir. O münafıklık ve kafirlik (öreten) bir elbise giyer ondan sadır olan koku lahaşe kokusudur amelleri küfür ve şirktir.

Nefs-i Emmarenin yolu şeriatın dışında kalmaktır. Cehalet hat safhadadır. Cimrilikle insanları dahi hayır işlerine sevk ettirmez. Hırsı çokça dünyayadır. Kibirli, gazabı fazla, tamahkar, şehvet düşkünü, hased eden, kötü ne varsa huy olarak edinen, boş işlerle uğraşmak, istihza (insanlarla alay eden), başkasına eziyet verendir.

Makam sevgisi adaletsizliğe, iltimasa ve dahi tüm kötülüklere kapıyı açan hali üzerinde bulundurur, sapıklık; lezbiyenlik, homoseksüellik vb. çarpık ilişkiler ve zina işidir.

Din ehline karşı düşmanlık eder. Ezanı,  kuranı ve namazdan nefret eder veya kalbin temiz olması yeter der. Neşeli yaşamak ister, ölümü hatırlamaktan nefret eder. Zengin olmak için her yolu mubah görür. Her halinde isyan vardır.

Tüm nimetler karşısında yaratıcıyı inkar ve örtme peşindedir. Tüm duygu ve düşüncelerinde ikiyüzlülük (Riya) vardır. Küfrün yayılması için her türlü mücadeleyi rezilanede olsa yapmaya çalışırlar. Elhamdülillah Müslümanım der, küfür mücadelesi sergiler bu giydiği Nefs-i Emmare elbisesindedir. Bu özellikler saymakla bitmez.

Bu nefs-i Emmare Rabbani bir latifedir. Lakin tabiata meyletmesi ve şehvetlere düşkün olması sebebiyle pislenmiştir. Şehvete ve şeytana uymakla hayvanların yoluna girmiş ve onlardanda aşağı bir duruma düşmüştür.

Düşmanın ısrarlı ve devamlı mücadelesi ve müdahaleleri bu ruhun bozulup emmare-i bissu olmasına yol açmaktadır. Bu nefis bazen Müslümanlığa bakar Müslüman olur lakin ikiyüzlülükten kendisini alamaz, mücadelesi kuvvetlidir. Cumaları kıldırır diyer vakitleri kıldırmaz bazılarında sadece bayramdan bayrama namaz kıldırır. Neşeli ve hüzünlü günlerde azdan bir şey olmaz diyip keyiflenir (içki içer). Müslümanlarla birlikte görünür şeytanıyla başaşa kaldığında kendini danışmanından ayrılmaz.

Bu halde iken Allah içlerinden kurtuluşu arzu edene çıkış yolu nasip eder. Nefsi emmareyi devamlı aciz bırakacak bir yol izlemek gerekmektedir. Onun bu karanlıklardan ve danışmanı olan şeytandan ve vesveselerinden kurtulması için günahların terk edilmesi, şehvetlerin kesilmesi için güzel ahlakın edinilmesi gerekir.

Tevbe ile başlayacak bu yolculuk tevhidle seyir alıp rota çizecek yeni bir refike ve danışmana ihtiyaç olacaktır. Artık geminin tayfası değişecek hizmetler farklılaşacaktır. Önüne çıkartılacak yeni rota kendisinde korku ortaya çıkaracaktır. Yapabilirmiyim acaba belkide yapamam demeye başlayacaktır. Bu kadar günah yüklü olan birini Allah affetmez demeye başlayabilir. Bu salike yardımcı olunmalı onunla ilgilenilmeli ve manevi yönü kuvvetlendirilmeye çalışılmalıdır. Evet, canlar bu iş aşk işidir. Sabır gerektirir fedakârlık gerektirir.

Nefsi emareden yüzü dönünce nefsi levvameye salike verilmesi gereken ders dışında her anını geçireceği zikri sağ kulağına söylenir “Lailaheilellah” gizli aşikâr yapması gereken bu zikri anlatılır. Savaş çetin olacaktır bu hatırlatılmalıdır.  Halk (takıldığı ortam ve efradı) şeytan, nefsi bitmek bil-meyen saldırılarla kendisini yıpratmaya çalışacaktır. O hakkın emir ve nehiylerine karşı göstereceği hassasiyet kurtuluşunu sağlayacaktır.

Artık eskisi gibi yemeyen, içmeyen, giyinmeyen, devamlı abdestli olmaya gayret sarf eden, kulağı ezanda gözü bilmediğini öğrenmenin ilmini okumakta haramlardan kaçınmakta olmaya başlamıştır. Belli müddet yaptığı zikir ve ibadetlerden tat alamayabilir. Mücahadesi duası, zikri ve ibadetleri zaman içinde ağzının tadının ve kalp ikliminin değişmesine vesile olacaktır. Salikin, kalbi temizlenmeye başlayacağından hakikat nurlarının parıltıları kendinde aşk ve şevkin artmasını sağlayacak diğer nefis hallerine ulaşılma iştiyakı kazanacaktır.

Kemal yolunda refiksiz gidilmez bir yol arkadaşına ihtiyaç olacaktır. Cebrail as. Peygamber efendimiz sav yol arkadaşı idi.  Bizi Allah’a ulaştıracak şevk ve muhabbetimizde bize mihbandarlık, bazen dert ortağı, bilmediklerimizi bize haber verecek Allah için bizi sevecek böyle bir yol arkadaşı hepimize nasip etsin.

Bu bataklıktan kurtulmak isteyen kardeşim, devamlı abdestli olmak, namazlarda devamlılık, zikir ve ibadetler, sünnete sarılma gibi hasletler sende gelişsede ayağımızı kaydırabilecek nefis ve şeytan düşmanı hali daha uyanıkdır. Bu bataklıkdan çıkmak ve düşmanın şerrinden emin olmak için devamlı mücadele mücahade şarttır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın