Nefsi Emmarenin Aşamaları

Bismillahirrahmanirrahim 

Ay Makamının Aşamaları:

Nefsi emmarenin üç mertebesi vardır. Bunlar hakkında kısaca bilgi verelim. İnsan doğası itibarıyla kendisinde mevcut olan bazı davranışları vardır. Bu davranışlarını iyi kullanmadığı takdirde istenmeyen durumlar oluşur. Diğer yönden bu hatalara yönelmesi ile zahirde ortaya çıkan istenmeyen durumlar da vardır. İlk hali duygu ve vesvesedir. Sonra ki ise gelene uyulduğu takdirde oluşan duruma günah veya haram diyoruz.

Vesveseye kapılıp harekete geçen ve bunu haz alma boyutuna yani şehvete çeviren salik nefsin üç halini yaşar. Nefis sıfat ve fiillerinden fani olduğun-da Allah’a dönüş olsa bile ağlamaktan hasret ve pişmanlıktan geri durmaz. Bazen bu durumlar gizlidir. Bazen de aşikar olur. Bunun sebebi de eskiden kalma kalıntılardır. Yani kalp ikliminde sökülüp atılamayan kökler daha önceki yazılarda bahsetmiştik. Eskinin izleri ve kökleri sökülmemiş olması Nefisin bu hallerden temizlenmesini zorlaştırır. bu gerçekleşirse Rububiyet tecellisi ile karşılaşılır. O zaman gerçek kendisinde zuhur eder. Yoksa vesveseye düşer. 

En’am Suresi 76-82. Ayetleri:

  1. Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: “Rabb’im budur.” dedi. Yıldız batınca da:” Ben batanları sevmem.” dedi.
  2. Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur.” dedi. O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum.” dedi.
  3. Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük.” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”
  4. “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
  5. Kavmi onunla tartışmaya başladı. O da onlara dedi ki: “Beni doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? O’na ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum, ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz?”
  6. “Hakkında hiçbir delil indirmediği halde, siz Allah’a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım?” Eğer bilirseniz söyleyin, bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır?
  7. İman edenler ve imanlarını zulüm ile karıştırmayanlar… İşte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.

Salik bu halde iken fazla ileri giderek velilik, kutupluk, marifet sahibi olma iddiası güdebilir. Dikkatli olunması gerekmektedir. Eğer Salik dava güden değil de bunların hepsi Rabbimin bir nimetidir diyerek enaniyetten kurtulup teslim olmuşsa. Rabbini bilme tahakkuk etmiş demektir. Kalp bu makama layık hale gelmiş demektir.

Salik’in Kendinde Zuhur Eden Halleri:

Salikin kendinden zuhur eden halleri bazen çalışma ile elde edemez. Bu haller bazen yaratılışla gelebilir. Hilm sahibi olmak gibi. Önemli olan sonradan bu hali diri tutup kalp iklimine yerleştirmektir. Yaradılışla gelen bu sıfatlar nefsin hiç bir sıfatına uygun değildir. Yaratılışla gelen bu güzel haller değişik makamlarda da ortaya çıkabilir. Salik bu sıfatla tanışması ilahi bir yardımdan kaynaklanır.

Nefsi Emmare Makamındaki Salih’in Seyri:

Devamlı arayış içindedir ve bu arayış Rahmanın izleridir. Neyim ne yapıyorum nasıl olmalıyım ve kalbin karışıklığı ve karanlığını nura ve  sadeliğe çevirme arzu kendisinde inkişaf etmiştir. Girilen bu yola biz Seyr-i illallah diyoruz.

Nefsi Emmare Makamının Günü:

Bu makamdaki kişi Cumartesi gününe mensuptur. Bugüne dikkat etmesi gerekir. Kendisine her gününü helal kazanç, Tefekkür, zikirle geçirmek, ibadet etmek, Kuran okumak üzere kurulu bir sistem oluşturulmalıdır. Kendisinde nefsani güçler vesvese için toplamaya başlayınca büyük bir baskı gelir bu baskı karşısında salik Allah’a yönelirse Allah CC.’den yardım görür ve bunların tuzağı ve hilesini Allah’ın izniyle def eder.

Nefsi Emmare makamın yıldızı:

Nefsi emmare sahibi nefis Ay’a mensuptur . Ay’daki seyir özellikleri nefsi emmaredeki özelliklerle örtüşmektedir. Nitekim Ay seyrini devam ettirirken çeşitli renkler alır. Aynı şekilde ayın seyrinde karanlık ve nuranilikle de karşılaşılır. Ayın 13, 14 ve 15 inde ortaya Ay’ın nuraniliği tam olarak ortaya çıkar. Ayın çeşitli şekillere girmesi de söz konusudur. Dolayısıyla ayın seyrindeki yapı nefsin bu tavrıyla örtüştüğü için buna “ay makamı” demek de mümkündür.

Bu makamda bulunanlar Hz. Adem (as)’a mensuptur. Bu makamların başlangıç noktasıdır. Bu daireden yükselmek ve ilerlemek isteyen Talib’in seyrine seyri İllallah denir.

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın