Nefsi Levvamenin Vakıaları

Bismillahirrahmanirrahim

Kalbi Sakındırmak:

Müridin gayesine uymayan şeyler ve bozuk fikirler gibi çeşitli hatıralar kalbe gelir. Eğer kalp bu hatıralar ile zevklenir ise bu nefsi emmaredendir. 

Kalp kendisine gelen bu hatıralardan sakınır, varlığından etkilenirse de o hatıraları uzaklaştırmaya güç yetiremez ise müridin bu kalbi levvame makamındadır. Eğer kalbine gelen hatıraları hemen def eder, bir daha geldiğinde tekrar def ederse; gelen her türlü bozuk fikri eyleme dökülme-den geri çevirirse bu imandandır.

Velilerin çoğunun hallerin de  böyle ara sıra anlar olur. Kalbi ilahi bir doku-nuş gelirse ondan kir ve pislik çıkar gider geriye hakiki mücevher kalır. Bu kuyumcunun elması işlemesi veya marangozun ağacı işlemesi ile ortaya çıkan dışında geri kalan pisliktir. Bunlar atılır. 

Levvame Makamında Yaşananlar:

Kalp iklimi değiştiği için melekler, Gılmanlar, Huriler, Yıldızlar, Gökler, Çerağlar, Bahçeler, Denizler, Havuzlar, Akarsular vb. şeyler bu makamın yaşadıklarıdır..

Aslında bunların bir kısmı diğer bir kısmı da amellerin suretleridir. Bunlar arasındaki farkı ehli bilir. Mürid bu makamda bazı fiillerini ilahi fiiller de yok eder. Ayrıca kendisinden övülmüş ahlakın eserleri de ortaya çıkmaya başlar. Teslimiyeti her işini Allah’a ısmarlama ve Allah’ın rızasını arama bu makamın eserleri arasındadır.

Allah teala bu makamdaki müridi kendine çekmek için inayet eder ve müri-din istidadı miktarınca Hadi, Galip, Nasır ve Vedud isimleri ile tecelli eder. 

Mürid bu tecelliden dolayı bazen kabz ve sıkıntıya düşer. Ne kadar müca-dele riyazet ve salih amel ile meşgul olursa olsun kendisinde feyiz ve fetih bulamaz. Bundan dolayı mürid kendi rey ve tedbirleri ile bunların gerçek-leşmeyeceğini öğrenir. Bu yüzden Allah’a yüzünü döndürür ve hedefini on-dan ister. Bu işlemlerden dolayı ilahi isimlerin ve sıfatların eserleri Salik’in meşrep ve makamına göre ortaya çıkar .

Nefsi Levvame’nin Günü, Temsil Eden Peygamberi Ve yıldızı:

Bu makamın günü pazardır. Bu makamın yıldız Merkür’dür. Özelliği bilgi ve hünerdir. Kalp bilgi ve sadakat makamıdır. Bu makamın Peygamberi ise Hz Nuh (as)’dır. 

 

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın