Nimetlerin İnsanın Emrine Verilmesi

İNSANA VERİLEN NİMETLER NELERDİR?:

“…kendisine bol bol mal,çevresinde oğullar verdiğim…” Müdessir:11-14

﴾25﴿ … suyu bol bol indirmekteyiz ﴾26﴿ Sonra toprağı uygun şekilde yardık.﴾27﴿ Oradan ekinler bitirdik.﴾28﴿ Üzüm bağları, sebzeler;﴾29﴿ Zeytin ve hurma ağaçları;﴾30﴿ Gür ağaçlı bahçeler;﴾31﴿ Meyveler ve çayırlar;﴾32﴿ Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.” Abese: 25-32

NİMETLER İNSANIN EMRİNE VERİLMESİ ile ilgili görsel sonucu

“Ey Âdem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık….” Araf:26

“…tatlı sularla sulamadık mı…” Mürselat:27

“…sahip oldukları nice hayvanlar yarattık.”,” Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.”,”Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Yasin:71-72-73

“Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O’dur.” Furkan:47

“Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O’dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım.”Furkan:48-49

“Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz; birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir, ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da O’nun lutfuna nâil olmanız ve O’na şükretmeniz içindir.” Fatır:12Ä°lgili resim

“…Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. ” Taha:54

“Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık.” İsra:12 “…Denizde gemiler yüzdürür..” İsra:66 “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.” İsra:70

“… Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O’dur…” Yunus:5

“…İçinde dinlenesiniz diye geceyi, (işlerinizi) görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O’dur…” Yunus:67

“…orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik.” Hicr:19.”…gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık…” Hicr:22

“Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” Enam:99

“Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de (üstünüze) bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte rabbiniz olan Allah; âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir.” Mü’min:64

“Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah’tır.”Mü’min:79

” Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lutfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah’tır.” Casiye:12

“Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lutuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır.”Casiye:13

NÄ°METLER Ä°NSANIN EMRÄ°NE VERÄ°LMESÄ° ile ilgili görsel sonucu” Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz.” Nahl:5 “Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır.” Nahl : 7 ” Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır.” Nahl:8

“Gökten su indiren O’dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir.Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır.”,”O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir…”Nahl:10-12

” Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı; hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı; kezâ bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı.” Nahl:80

“Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur.” İbrahim:32 ” Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur.”İbrahim:33

“O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz.” Nahl:15

NÄ°METLER Ä°NSANIN EMRÄ°NE VERÄ°LMESÄ° ile ilgili görsel sonucu“Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik; kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık.” Enbiya:21

“Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter.”,” O su sayesinde sizin için, çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları; kezâ Sînâ dağında yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç (zeytin ağacı) meydana getiririz.” Mü’minûn:﴾19-20﴿

” Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz; onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var, etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz.” Mü’minûn:﴾21-22﴿

“Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık.Geceyi (uyku için) örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık.Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık.Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik.” Nebe:9-16

“Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.” Naziat:29-33

VERİLEN NİMETLERİN KARŞILIĞI NEDİR?:

“…Allah’ın kendisine buyurduğunu, insan hala yerine getirmemiştir…” Abese:23

“Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lutfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz.” Kasas:73

“Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O’dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O’nun lutfuna nâil olmanız ve O’na şükretmeniz içindir.” Nahl:14

NANKÖRLÜK YAPANLAR NASIL UYARILIYOR?:

” İnsan yediğine bir bakıp düşünsün!” Abese: 24

“… Pek az şükrediyorsunuz.” Araf:10

Ä°lgili resim” Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.” Araf:26

” Görmezler mi ki ….”,”Hala şükretmeyecekler mi?”Yasin:71-73

” Gerçek şu ki, biz bütün bunları, insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır; buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır.” Furkan: 50

” Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır.” Neml:86

“Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar.” Lokman:20

“İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır, ama insanların çoğu şükretmez.” Mü’min:61

“O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!” İbrahim:34

“Görmediler mi ki biz, kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hâlâ ibret gözüyle bakmayacaklar mı?” Secde:27

“Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O’na eş ve ortaklar koşmayın.” Bakara:22

“O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?” Rahman:10-13

” Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor! Kuşkusuz Allah latîftir, her şeyden haberdardır.” Hac:63

Dersler ve Öğütler:

Evrende ne yaratılmışsa çifter çifter yaratılmıştır. Her şey insanoğlunun yararına sunulmuş insandan nankörlük etmemesi şükür yolunu tutması bu yaratılanlar üzerinde düşünmesi ve yaradana karşı kulluk bilincine ulaşması istenmiştir. İnsan genelde nankörlükte ısrarcı olmuştur. Gemileri su üzerinde yüzdüren gökyüzünü yıldızlarla donatım süsleyen, yol bulmamızı sağlayan, bilmediğimiz nice taşıtları insanın kullanabilmesi var eden Allah cc.dır.

Kur’ân’da bazı cümlelerin, kelimelerin, kıssaların, değişik yerlerde tekrarlandığı görülür. Ancak bütün bu tekrarların bir gayesi ve hedefi vardır. Okuyanı asla sıkmaz. Bazen bir sürede birçok tekrar olmasına rağmen, insanı bıktırıp usandırmaz. Hatta okuyan veya dinleyen, bir sonraki tekrarda, bir öncekinden daha farklı şeyler hisseder.

bazı ayetler tenkit, bazı ayetlerde ceza gününün büyüklüğü ve dehşeti anlatılmak isteniyor, bazı yerlerde ta’zîm ve korkutma maksadından tekrar yapılmıştır. Bazen tekrarlar muhatap üzerinde düşünme olayı bir noktaya çekmek içindir. Kuran ıslah etmek hususunda mükemmel bir yolla muhataplarını eğitmektedir.

(Rasûlüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur’ân olarak indirdik ve onda ikâzları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sâyede günahtan) korunurlar; yahut da o (Kur’ân) kendileri için bir ibret ortaya koyar.” (Tâhâ, 113)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın