Nisa Suresi 118-119. Ayetlerin Tefsiri

Nisa Suresi 118-119. Ayetlerin Tefsiri

  • لَعَنَهُ اللّٰهُۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصٖيباً مَفْرُوضاًۙ ﴿١١٨﴾
  • وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِياًّ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبٖيناًؕ ﴿١١٩﴾

 

﴾118-119﴿ Allah şeytanı lânetlemiştir, o da “Kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” demiştir. Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur.

 

Tefsir (Kur’an Yolu)

Burada şeytanın diğer özellikleri ve insanlara etkileri açıklanmaktadır:

  1. a) Şeytan Allah tarafından lânetlenmiş, huzurundan kovulmuş ve rahmetinden mahrum kılınmıştır.
  2. b) O bütün insanları değil, ancak belli bir kısmını etki altına alabilecektir. Allah Teâlâ şeytana, kullarını saptırmak için çabalama hürriyeti vermiştir. Ancak onun, kullar üzerinde cebredici bir etkisi yoktur. Rabbine samimiyetle kulluk eden müminlerin şeytandan yana bir korkuları olamaz (Hicr 15/40; Sâd 38/83).
  3. c) Şeytan, imanı zayıf, ibadeti eksik, bu sebeple aklı ve iradesi yalnız, desteksiz ve zayıf kalmış insanları doğrudan, iyiden, haktan saptırmaya çalışır, onları olmayacak kuruntularla, tatlı hayallerle oyalar, aldatır; iyi davranışlardan, faydalı uğraşlardan alıkoyar.
  4. d) Şeytanın insanlara yaptırdığı yanlışların en önemlileri iki örnekle anlatılmıştır: 1. Puta adanan devenin gözünü kulağını yarmak. Bu örnek bütün akıl ve ilim dışı kabullere ve hurafelere işaret etmektedir.
  5. Allah’ın yaratış düzenini değiştirmek. Bu örnek de fıtrata ve selim tabiata aykırı sapmalara dikkat çekmektedir.
İbn Âşûr bu münasebetle kadınların ve erkeklerin vücutlarında yaptıkları bazı değiştirme, güzelleştirme ve düzeltmeleri değerlendirerek şu sonuca varmıştır:

Sünnet olmak, belli yerlerdeki kılları almak ve gidermek, tıraş olmak, tırnak kesmek, küpe takmak için kulağı delmek gibi İslâm’ın izin verdiği, hatta teşvik ettiği güzelleştirme ve düzeltmeler “yaratılış düzenini değiştirme” mânası taşımaz. Bunlar temizlik, kolaylık ve güzellik sağlayan, tabii ve fıtrî güzelliğin ortaya çıkmasını temin eden işlemlerdir. Kaş aldırma, saç taktırma, dişleri düzeltme konusunda rivayet edilen ve “sertlik ve ağır ceza tehdidi taşıyan” hadisler yalnızca bu küçük şeylere yönelik olmamalıdır. Bu tür uygulamalar ya o zaman iffetsiz kadınların veya müşriklerin özellikleri idi ya da şeytanın tesiri bulunan, şeytanî maksatlarla sergilenen davranışlardı (V, 205-206).

Günümüzde tıbbın mümkün hale getirdiği estetik ameliyatlarla yapılan değiştirmeleri de ikiye ayırmak gerekecektir: a) Normal olana göre biçimsiz, yersiz, aşırı hacimde, maddî veya psikolojik olarak rahatsızlık verici oluşumların düzeltilmesi. Bunlar tedavi sayılır ve câizdir. b) Normal olanı ya daha ziyade güzelleştirmek veya değişiklik arzusuyla değiştirmek. Yaratılış düzenini değiştirmeyi hedefleyen bu tür uygulamalar dinen tasvip edilmez.  Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 148-149

Koyun değil sanki dana

Geylani Tefsiri

Allah ona lanet etmiştir. Onu huzurunda olma şerefinden uzaklaştırdı ve kullarını gurura sokması, şirk’e ve isyana teşvik etmesi sebebiyle de onu halis kulları arasından çıkardı. Allah’tan uzak kalınca ve onun merhametinden ümidini kesince : “Senin kullarından kesin bir nasip edineceğim, dedi.” (118) 

 

Yani kendileri sebebiyle beni kovduğun ve uzaklaştırdığın kulların için tahsis ettiğin tevhitten büyük bir pay edineceğim. Bunu, onları kandırarak ve sana şirk koşmalarını sağlayarak, sana layık olmayan şeyleri sana isnat ettirerek senden uzaklaşmalarını sağlayarak yapacağım.

 

Böylece onlar senin lütfundan ve kereminden uzaklaşacaklar ve senin intikamına ve gazabına müstahak olacaklar. Onları saptıracağım, onlar boş ümitlerle dolduracağım, onlara ben emir vereceğim koyunların kulaklarını delikleyecekler, emredeceğim Allah’ın yarattığını değiştirecekler, dedi. 

 

Yani her türlü hile ve vesvese ile onları tevhit yolundan saptıracağım, dünya hayatlarını gurur hayatına yönelik olarak hırs, açgözlülük, uzun yaşama arzusu gibi nefse hoş gelen şeylerle dolduracağım, onlara senin vaz ettiğin kuralları değiştirmelerini, yarattıklarının bazı aksamını azaltmalarını, senin yarattıklarını bozmalarını emredeceğim, hayvanların kulaklarını, atların burunlarını yarmalarını emredeceğim, hiçbir şer’i izin olmaksızın yapacaklar. 

 

Onlar benim de yardımımla ve onlarla bir olmamla, belirli bir hikmeti olan yaratılışlarını değiştirecekler. Böylece fıtratı ilahiyeden sapacaklar, en güçlü ve en adil olan yoldan ayrılmış olacaklar, dedi.

Allah’ı bırakıp da şeytanı veli edinen kimse apaçık bir zarar etmiştir.(119) Bütün işlerin idarecisi olan Allah’ın veliliğinden vazgeçip, saptırıcı şeytanın veliliğini kabul edenler açıkça hüsran içindedirler. Şeytanı veli edinmekten daha büyük bir ziyan yoktur.

 

Koyun mu domuz mu? - Güncel Haberler

Klon Ne demektir:

Türkçe’de “kopya” kelimesi ile ifade edilen klon, bir hücreden çoğalan hücreler topluluğu anlamına gelir ve eşeysiz üreme sonucu oluşan, DNA bakımından başka bir canlının tıpatıp aynısı olan hücre veya hücre popülasyonuna denir.

Klonlama Neye Denir:

Yetişkin bir canlıdan alman hücrenin kullanılmasıyla canlının genetik ikizinin oluşturulmasına klonlama denir. Klonlama işleminde sperm hücrelerine gereksinim olmadan gebelik gerçekleşir ve erkek birey olmadan genetik ikiz meydana gelir.

İki Maymunla Açılan Tartışmalar

Zong Zong ve Hua Hua, dünyanın klonlanan ilk makak maymunları oldular. Bu canlılar, insanlığın geleceği için tehlikeli bir kapının açılmasına sebep olmuşlardır. Hiçbir şeyden haberi olmayan bu hayvanlar bu klonlama işini meşrulaştırma adımları olarak ortaya çıkarılmıştır. Hedef insan klonlamadır, oda gerçekleşmiştir. Avrupa’da ve Çin’de bu iş gizlice yapılmaktadır. Genetiklerle oynanarak arzu edilen standartlarda ordu oluşturmak için insan klonlama yapılmaktadır. 

Domuz, Koyun ve Keçi Karışımı texzelBir milyon inek : 

Çinli bilimciler yaklaşık 21 milyon dolarlık bir bütçeyle fabrika açarak seri hayvan klonları üretmeyi ve ‘kitlesel klonlama’ yapmayı, böylece ülkede 2020’ye dek 1 milyon inek klonu üretmeyi hedeflediklerini duyurmuşlardı.

Mamutlar ve nesli kesik olan hayvanlar geri dönecek mi?

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, soyu tükenen mamutların, fosillerinden DNA örnekleri alınarak klonlama yöntemiyle yeniden dünyaya getirilebileceğini açıkladı. Türü yok olma tehlikesi olan türlerin de klonlama sayesinde hayatta kalabileceği öne sürülüyor.

Görüldüğü gibi insanoğlu şeytanın yoluna girmiş tevhitten uzaklaşmıştır. Transhümanizm ve klonlama insanın mükemmelleşmesi ve ölümsüzleşmesi sağlanma çalışılmalarıdır. Allah Karada ve denizde fesat çıkaran ve yaradılışı bozan bu zihniyete fırsat vermesin… 

Ama insanoğlu dengeyi bozmuştur. Arkası alınamayacak yaratıklar dünyaya yayılacaktır. Bunlar yer altında üretimle uzayda yaratık olmasa bile bunlar klonlama ve genetikle oynayarak farklı hayvan yapılarından konuşan varlıklar üretecekler. Bu bir felaketle sonuçlanacak senaryodur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın