Nûh Suresi 

Nûh Suresi 

Nûh Suresi Hakkında

Kerim’deki  sıralamaya göre 71. suredir. Mufassal sureler kısmının 6. grubundaki üçüncü suredir. Mekke’de inmiştir. 28 ayettir.

Nûh Suresi Konusu

Bu süre Mekke’de nazil olmuştur. Nuh kavminin yeryüzünde kendilerinden hiçbir kimse kalmayacak şekilde son ferdine kadar batırılmasını içeren kıssa zikredilerek bu kavmin yerine onlardan daha iyilerinin getirildiğinin bir delilidir. 

Bu sûrenin durumu da Mekke’de inen ve akaid esasları ile iman temellerinin tespitine önem veren diğer sureler gibidir. Bu sûre, peygamberlerin şeyhi Nuh’un (a.s.) kıssasını, daveti başlamasından Tufan olayının sonuna kadar genişçe ele alır. Yüce Allah bu olayda, Nûh (a.s.)’un kavminden yalanlayanları boğmuştur. İşte bu kıssa sebebiyle bu sûreye “Nûh sûresi” adı verilmiştir. Bu sûrede, Allah’ın dave­tinden sapıp uzaklaşan milletler hakkındaki Yüce Allah’ın kanunu; çeşitli asır ve zamanlarda, peygamberler ile suçluların sonu açıklanmıştır.

Bu mübarek sûre, Yüce Allah’ın, Nûh (a.s.)’u peygamber olarak göndermesini ve onun daveti tebliğ ve kavmim Allah’ın azabından sakın­dırmasını anlatarak başlar. Daha sonra sûre Nûh (a.s./un cihadını, sabrım ve daveti tebliğ uğruna yaptığı fedakarlığı anlatır. O, kavmini gece gündüz, gizli ve açık olarak imana çağırdı. Fakat onun bu daveti, kavminin sapıklık ve isyana dalma­larını artırmaktan başka bir şey yapmadı. 

Daha sonra sûre, Nûh (a.s.)’un diliyle, kafirlere Allah’ın lütuf ve ihsanını ard arda saymaya ve hatırlatmaya başladı ki Allah’a itaate çalışsınlar ve onun bu kainattaki kudretinin eserlerini ve rahmetini görsünler. Bütün bu öğüt, nasihat ve irşada rağmen kavmi inkar, inat ve sapıklıkta devam etti. Peygamberleri Nûh (a.s.)’un davetini hafife aldılar da sonunda Allah, Tufan ile onları yok etti.

Bu mübarek sûre, Nûh (a.s.)’un, kavminin helak ve yok olması için yaptığı beddua ile sona erer. Nûh (a.s.) kavmi arasında 950 sene onları Allah’a (c.c.) davet ederek yaşamış fakat ne kalpleri yumuşamış, ne de öğüt ve uyarıların faydası olmuştur. İşte Nûh (a.s.) bundan sonra beddua etmiştir: «Nûh: “Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar, sadece ahlaksız ve nankör insanları doğururlar. Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin ancak helakini artır.” dedi.» 

Nûh Suresi Meali

Bismillâhirrahmânirrahim

 1. “Kendilerine yakıcı bir azap  gelmeden  önce kavmini uyar” diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik.

2, 3, 4. Nuh dedi ki: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, “Allah’a kulluk edin; Ondan korkun ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin” diyerek açıktan açığa uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah’ın tayin ettiği vade gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!

 1. “Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;
 2. Fakat   benim   davetim,   ancak   kaçmalarını artırdı.
 3. Gerçekten de, günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak direndiler, kibirlendikçe kibirlendiler.
 4. Sonra, ben kendilerine açık açık davette bulundum.
 5. Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.
 6. Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır,
 7. (Mağfiret dileyin ki), üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,
 8. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.
 9. Size ne oluyor ki, Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?”
 10. “Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.”
 11. “Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış?
 12. Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.
 13. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.
 14. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.

19, 20. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşa bilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.”

 1. Nuh, “Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka  yaramayan kimseye uydular.”
 2. “Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!
 3. Ve dediler ki: Sakın ilahlarınızı bırakmayın; hele Vedd’den. Suvâ’dan Yeğûs’tan, Ye’ûk’tan ve Nesr’ den asla vazgeçmeyin!”
 4. “(Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır!”
 5. Günahları yüzünden suda boğuldular, ardından  da ateşe  sokuldular ve  o  zaman  Allah’a karşı yardımcılar da bulamadılar.
 6. Nûh, “Rabbim! dedi, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma!
 7. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlaksız, nankör (insanlar) doğururlar.
 8. Rabbim! Beni, ana – babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini artır.”

Abdulkadir Geylani Nûh sûresi Hakkında

Ey beşeri kuvvetlerinin tufanından ve manevi ruhani lezzetlerle lezzetlenmene engel olan hayvani lezzet taşkınlığından nefsini kurtaran Mustafavi şeriatın gemisine binmiş Muhammedi muvahhid! Yapman gereken şudur: Seni şeriatın  sırlarına, hükümlerinin hikmetlerine, emir ve yasaklarının faydalarına götürecek Kamil ve Kamilleştirici mürşidin hİmmet eteğine doğru bir irade ile ve riya kirinden arınmış ve fıtri meyilden ve -vehim ve hayal şeytanlarının ve kötülüğü emreden askerlerinin insani kuvvelerin yapısı üzerindeki  tesir ve tasarrufundan azade olduğu takdirde- yaratılıştan gelen anlayışlıktan alıkoyan gevşeklik ve ahmaklık lekesinden temizlenmiş bir niyetle sarılmalısın. 

Allah bizleri sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak kılsın. Bidatlara ve hevaya meyletmekten uzaklaştırırsın.

Nûh sûresinin Nuzül Sebebi hakkında

Sûrede, Hz. Nuh’un peygamber olarak gönderilişi, kavmini tevhid inancına daveti, onların inkarcılıkta ısrar etmelerini Allah’a arz edişi, Allah’ın bu kavme olan lütuf ve ikramlarına rağmen bunların “Vedd, Suvâ’ Yegûs, Yeûk, Nesr” adlarındaki putlara tapmakta ısrar ettikleri ve günahları yüzünden inmiştir.

Nûh sûresini Dinle

Nûh sûresinin Fazilet Ve Sırları 

Kim Nuh suresini okursa, sanki Nuh’un (as) davetini idrak eden (kabul eden) müminler gibi olur. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri) 

Nuh Suresini okuyan ayetlerini okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. 

Resulullah (Sav) buyurdu ki “Müminlerin kurtuluşu üç şeyledir: Nuh’un duası, İshak’ın duası, ve Muhammed’in şefaati (Allah hepsine salatü selam eylesin).”

Bu sureyi vird haline getiren kimseler, daha dünyada iken cennetteki yerini görmeden vefat etmezler.

Bu sureyi kendisine zulmetmek isteyen kişi için okursa onun şerrinden bi’iznillah korunur.

Hangi maksatla okunursa, bi’iznillah o maksada ulaşır.

Müminlerin bağışlanması ve kafirlerin kahrolmaları için Nuh suresinin 26-27. ayetleri çokça okunmalıdır.

Nuh suresini, bir kere okuyanın düşmanı red ve def olur.

Hangi maksatla okunursa, bi’iznillah o maksada ulaşır.

Okuyanlara verilen sevapların aynısı, dinleyenlere de verilir.

İstiğfar,Bereket, Mal ve Çocuk İsteyenler Nuh Suresi 10-11-12. Ayetleri Okumaya Devam Etsin

Her gün 100 kere okuyabilirsiniz.

7 günde 1000 kere okursunuz inşallah bereket olur.

Düşmana karşı zafer kazanmak için Nuh suresi okunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir