Öldükten Sonra Diriliş

Öldükten Sonra Diriliş

Öldükten sonra diriliş selim fıtratın delalet ettiği bir hakikattir. Bütün semavi kitaplar bunu açıkça belirtmiş ve gönderilen bütün peygamberler bunu haber vermişlerdir. Buna göre iman etmek kulun imanının ancak kendisi ile sahih olacağı altı iman şartından biridir. 

Şeyh Abdulkadir Geylani rahimehullah buna iman etme gereğine şöyle işaret etmiştir: 

“Öldükten sonra dirilmeye derlenip toparlanmaya (yani dağılan cesetlerin toparlanmasına) iman etmek vaciptir. Bu mana Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.” Hac / 7

“De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” A’raf / 29

“Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.” Taha / 55

“Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim.” Taha / 15

“Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu, Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir.” Necm / 31

Başka ayet-i kerimede aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu:

“ Allah, (o yüce varlıktır) ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır; sonra O, hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi (tekrar) diriltecektir. Peki sizin (Allah’a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir.” Rum /40

Halkı yaratmaya Kadir olan zat onları tekrar aynı şekle getirmeye de kadirdir güçlüdür. Muattıla görüşe katılmaz, onlara yazıklar olsun! (El-Gunye)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her hangi hal üzere öldüyse o hal üzere belirtilecektir buyurmuştur (Müslim, 2878) 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın