Ölmek Üzere Olan Kişiye Yapılması Gerekenler

Bismillahirrahmanirrahim

Ölmek Üzere Olan Kişiye Yapılması Müstehap Olan Hususlar:

Ölmek üzere olan kişi meşakkatli olmadığı takdirde yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzerine uzatılır. Bu zor olursa kıbleye gelecek şekilde ayakları uzatılır. Sırt üstü yatırılır yüzü kıbleye görsün diye de başı biraz yükseltilir. Malikiler bunu  yapmanın sünnet olmayıp mendup olduğunu söylemişlerdir.

Ölüm yatağında kimseye kendisininde söylemesi için kelime-i şehadet okunarak telkinde bulunması müstehaptır. Hz Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır: “ Ölüm anındaki ölülerinize Allah’tan başka ilah olmadığı telkininde bulunun onu ölüm anında söyleyen hiçbir Müslüman yoktur ki bu söz onu ateşten kurtarmasın.”  Müslim cenaiz 1-2  Nesai Cenaiz 4

Telkin yapılan kimseye yapılan telkine karşılık vermesi için zorlanılmaz. Telkin okuyacak olan kişi telkine başlarken sekerat halindeki kişiyi tanıyorsa ey filan kadının kızı veya oğlu diye hitap da bulunmalı. Kişiyi tanımıyorsa Havva annemize nispet ederek Havva’nın kızı veya oğlu filan demeli sonra da şu telkini okumalıdır .

Definden sonra Telkin Şafii ve Hanbelilere göre Müstehaptır. Maliki ve Hanefilere göre definden sonra telkin okumak ne emredilir ne de yasaklanır.Zahir rivayet yasaklanmasını gerektirmektedir. Defin esnasında ve definden sonra telkin mekruhtur. Telkin ancak ölüm anında menduptur. Bu Malikilerin görüşüdür. 

Ölmek üzere olan kişinin bulunduğu yere ailesinden ve arkadaşlarından en güzel olanının girmesi Hem kendisi hem de orada hazır bulunanlar için dua edilmesi menduptur.

Hayızlı  kadının veya Cünup olan kimsenin bulunduğu, oyun aletlerinin olduğu, resimlerin ve heykellerin olduğu yerlere melekler girmeyecekleri için bunları buradan uzaklaştırmak menduptur.

Ölüm anındaki kişinin yanına gidecek olan kişilerin koku sürmesi menduptur. Yanı başında Yasin suresi okunması müstehaptır. Bazılarına göre Rad suresinin okunması da tavsiye edilmiştir.  Ölecek olan kişinin ruhunu kolay teslim etmesini sağladığına inanılır. 

Malikiler ölüm anında kişinin yanında kuran okumanın mekruh olduğu görüşünü tercih etmişlerdir. Hanefilere göre ölünün yanında yıkanmadan önce kuran okumak, okuyana mekruh olur. Uzağında olması halinde mekruh olmaz demişlerdir. Ölüm döşeğinde insanın rahatsız olmaması için Yasin suresinin okuyan kişinin sessiz okuması gerekir. Vefatından sonra yanında hiçbir şey okunmayacağı hususunda  ittifak vardır. Ölüm döşeğindeki insanın Allah hakkında iyi zanda bulunması menduptur.

Resulullah Şöyle buyurmuştur: “ Sizden hiçbir kimse yoktur ki ölürken Allah hakkında iyi zandan bulursun da Allah ona Merhamet edip günahını affetmesin.” Ebu Davud

Ölmek üzere olan kimse yanında bulunan bir kimsenin Allah hakkında iyi zanda bulunmaya sevk etmesi menduptur. Ölen kimsenin gözlerini yummak ve yuman kişinin de dua okuması sünnettir.

“ Allah’ın adıyla ve Resulullah’ın milleti üzerine! Allah’ım onu affet ve doğru yolu bulmuş kimseler içinde onun derecesini yücelt. Bundan sonra da onu kurtuluşa erenlerin peşi sıra giden biri kıl. Bizi ve onu affet. Ey alemlerin Rabbi! Onun kabrini geniş kıl. Onun için orasını nurlandır.” Bu duayı Ebu Seleme’nin gözünü kapatırken Peygamber efendimizin okuduğu rivayet edilmektedir.

Gözleri bağlamanın sünnet olduğu hususunda ittifak vardır. Yalnız Malikiler, bunun sünnet değil mendup olduğunu söylemişlerdir. Aynı zamanda Malikilere göre gözleri yumarken okunan dua da sünnet olmayıp menduptur demişlerdir. Şafiiler ise gözleri bağlama esnasında dua olarak “Bismillahi Ala milleti Resulillah” demekle yetinmek gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir