Ölüler kitabı

Ölüler kitabı nedir ve kim yazmıştır?

Mısır Ölüler kitabı antik Mısır cenazelerinde okunan metinleri içeren ve asıl adı “Günden dışarı gidenler” anlamına gelen Ra nu pert em hru adında kitaptır. Bu kitabı Nebqet isimli Katip tarafından milattan önce 1300 lerde yazıldığı söylenmektedir. Alman bilim insanı  Richard Lepsius tarafından 1842’de bulunan çeşitli metinlerin bazı kısımları bir araya getirilerek bu kitap çözülerek oluşturulmuştur. Bu kitabın orijinali geç dönem hanedanları döneminde yazılmıştır. Mısır Ölüler kitabı “Işığa çıkarma kitabı” olarak da bilinmektedir.

Ölüler kitabının içeriği nedir?

Kitap ölüm ve ötesi yaşamında kendisine yardımcı olması için ölmekte olan kişinin huzurunda okunan metinlerin ve gömülme yöntemleri ile ilgili metinleri derlenmesinden oluşmuş kitap üç ayrı kaynaktan uyarlanmış biçimleri bulunmaktadır. Heliopolis, Teb ve Sais’dir.

Kitapta yer yer sembolik ifadeler bulunmaktadır. Ölüm olayından sonra fiziksel bedenini terk eden ruhun ka’sıyla öte aleme göç düğünü burada kendisini bir hesaplaşma bir yargılama beklediği bu yargılamada vicdanın rolünün çok önemli olduğunu yargılama işleminden sonra bazı ruhların tekrar yeryüzünde doğduğu bazı ruhların ise İsis ve osiris’in hükümdarlığında ki organizasyonlarda görev aldığı anlatılmaktadır.

Tüm Tılsım ve dualar her Cenaze için her seferinde okunmaz sosyal statü ve zenginliğe göre farklılıklar gösterirdi. Bazı Tılsım ve dualar tanrılara hediye sunmak amacıyla kullanılırken bazıları diğer tarafta yürüyebilmeyi ve ölümden sonraki hayat da tekrar ölmemeyi sağlayan düzenleyici yönlendirmeleri içermekteydi.

Ölüler kitabı ölüleri diriltmek için mi yazıldı?

Ölüler kitabı insanları tekrar diriltmek için yazılmamıştır. Ölümden sonraki yaşamda ölen kişiye yol göstermek ve hayatını düzenlemek amacıyla oluşturulmuş metinlerden oluşmaktadır. Antik Mısır’da ölümden sonraki yaşamın cenneti olarak düşünülebilecek sazlık tarlalarına ulaşmayı isteyen her Mısırlı için bu kitap onlara yol göstererek bir kaynak olarak 18. Hanedanlıktan başlayarak kullanılmaya başlanmıştır.

125. Tılsım Nedir?

125. Tılsım en çok tanınmış kısımlardan biridir. özet olarak ölen kişinin osiris ve 42 yargıç tarafından hayatında yaptıkları ile ilgili yargılanmasını içermektedir. ölü Osiris’in, 42 ilahın huzurunda yeryüzünde yaşarken yapmış olduklarını bilmesi için, belleği ve anımsama yetisi geri verilir. Hesaplaşma ya da yargılanma sonunda, ölü, kötü şeylerin anısını ağzından ifrazat olarak dışarıya atar. ölen kişinin kalbi ile iyilik oranı osiris, İsis nefis ve karşısında tartılır. Tanrı osiris kararı verir ve tanrıça Maat’ın taşıdığı doğruluk tüyü karşılaştırılır. Tüy hafif gelirse bu kişinin kötülüklerinin daha ağır geldiğine delalettir ve o kişi Amma adı verilen canlı tarafından yenilir. Dehşetli ortamlarda kalır burası karanlık taraf olarak adlandırılır.

Buradan kurtulabilmek için Tuat’ta ölülerin karanlık bölgelerden ışıklı bölgelere kayıkla geçirildiği bir ırmak akar. Eğer ölü bu aşamayı yüreği hafif gelirse bu da kişinin kötülüklerinin daha hafif iyiliklerinin daha fazla geldiğine delalettir ve kişi göksel sular üzerinde hakimiyet kurma olanağını edinir. Artık o alemde arzuladığı her dönüşümü gerçekleştirilebilmektedir. Kutsal göllerde arınıp rahatlatıcı sular bölgesinden dilediğince su içer. Gerekirse yeniden yeryüzünde doğabilir. Arınmış bazı ölülere de “Ra’nın kayığı”nda yer alma olanağı tanınır. Hatta, ruhsal gelişim düzeyi yüksek kimi arınmış ölüler Horus’la özdeşleşebilir ve Osiris’in maiyetindekilerden biri olabilirler. Bu ölüler ışığa dönüşürler ki, Nefer-Tem ile özdeşleşenler Sirius yıldızının “yüce kapısı”na ulaşabilirler. İsis’in kudretinden alan ölülerin bir eli Göğe, bir eli de Yere doğru açık olur. 

 Kitabı incelemek isteyen için PDF link adresi

http://www.kavak.org.tr/upload/files/17-Eski%20M%C4%B1s%C4%B1r’%C4%B1n%20%C3%96l%C3%BCler%20Kitab%C4%B1%20-%20Albert%20Champdor.pdf
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın