Ölülere Duanın Ve Hayrın Faydası Varmıdır

Ölülere Duanın Faydası Var Mıdır?

Dirilerin dua ve sadakalarında Ölmüşler için Menfaat vardır. Allahu Teala dualara icabet eder, ihtiyaçları giderir. O her şeyin sahibidir fakat hiçbir şey Ona sahip olamaz. Hiçbir şey bir an bile Allahu Teâlâ’dan müstağni değildir. Allah’tan bir an bile müstağni olduğunu iddia eden kimse küfre girer asilerden olur.

Dirilerin duaları Ölülere fayda verir bazı çevreler sebebiyle günümüzde çok tartışma konusu olmuş bir meseledir. Birilerinin Kur’an okumaları sadaka duaları Ölülere fayda eder. Bu husus hadislerle, sünnet’le sabittir. 

Ebû Hureyre’den rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (ﷺ) amellerin sayısını (sadaka-i cariyeyi tafsil etmek suretiyle) çoğaltarak: “Mü’min’e ölümünden sonra amel ve hasenatından ulaşacak şey: Öğretip yaydığı ilim, bıraktığı salih evlat, miras bıraktığı Mushaf, yaptığı mescit, yolcu için yaptığı ev, akıttığı ırmak ve sağlığında malından verdiği sadakadır.” buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz (ﷺ)de: “Ölüye namaz kıldığınız zaman ona gönülden dua edin.”

Müslim’de Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “İnsan ölünce bütün amelleri kesilir. Ancak üç şey (bunları yapan üç kişi) müstesna: Sadaka-i cariye (bırakan) veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan).”

Bunu inkar eden bidatçi olur. Bütün mezhep uleması bu konuda ittifak halindedir. Dirilerin okuduğu Kur’an’ın, dirilerin yaptığı infak ve tasadduk un ölülere faydası varmıdır? Tabii ki vardır. Bu konudaki hadisler de Mütevatirdir. 

Allahu Teala dualara icabet eder ve onların ihtiyaçlarını giderir. Allahu Teala her şeye maliktir, hiçbir şey ona Malik olamaz. Allah Teâlâ’dan bir göz açıp kapama süresince bile istiğna söz konusu değildir. Bu göz açıp kapama süresince bile Allah’a muhtacız. Kim bir göz açıp kapama süresince benim Allah’a ihtiyacım yok diye düşünürse kafir olur. Bu kimse dinden çıkar ve cehennem ehlinden olur.

Tahavi Akidesi, Ebubekir Sifil

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın