Onu seven Kalbiyle Görür

33. Meclis: Onu seven Kalbiyle Görür


Bu konuşma pazar günü sabah üzeri Ribât’ta yapıldı.

Konuşma tarihi: Hicrî 13 Cemâziyelâhir 545, Milâdî 1150.


Bir kimse, Allah’ı seveni görürse, kalbi ilâhî tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır âlemi ile Hakk’a vasıl olur.

Rabbimizin varlığı görülür. Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar: “Rabbinizi güneş ve ayı görür gibi göreceksiniz. O’nu görmek bir karşılığa bağlı değildir.”

O’nu sevenler bugün kalpleri ile görürler. Yarın baş gözleri ile… O’na benzeyen yoktur. Gören O’dur, işiten O’dur.

O’nun sevgili kulları, yalnız O’nun rızasını gözetirler. Başkası onlar için önem taşımaz. Yardımı yalnız O’ndan beklerler. Başkala­rına karşı kusurlu olurlar.

Dünyanın çaresizlik acısı onlar için bir tad olur. Dünyalıkları bol da olsa azla yetinirler; fazlasını dağıtırlar. Yeter ki, Yaratan razı ol­sun. Ötesi onlara hiç gelir. Nimetleri ve her şeyi O’nunla almak on­lar için âdet olur.

Hak İle olmak onlar için en büyük zenginliktir. 

Hak onlara has­talık verirse nimet sayarlar. Yalnız bırakırsa ülfet bilirler. Halktan uzak olurlarsa Hakk’a yakınlık sayarlar. Allah yolunda yorulmak on­ların rahat hâlidir. Size mübarek olsun, ey nefislerini ve boş heveslerini bırakanlar. Hak’tan razı olup, O’nda yok olanlar!

 * * *

Ey cemaat! 

Bilgisi ve aklı sizden fazla olana akıl satmayınız; bil­giçlik taslamayınız. Hak Teâlâ şöyle buyurdu: “Allah bilir; siz bilemezsiniz.” (el-Bakara, 2/216)

Hak Teâlâ’nın emirlerine uyunuz. Sizin için ve başkaları için yaptığı şeye razı olunuz. Size bir şey olursa sonunu bekleyiniz. Baş­kalarına da olunca dilinizi tutunuz. Olan işler O’nundur; sizi ilgilen­dirmez. Yardım etmeniz kabilse ediniz.

İlâhî bilgiye ermek arzusunda iseniz, akıl ve bilgi yönünden if­lâs ayağı ile Hakk’ın önünde durunuz.

Düşününüz; fakat bir şey seçmeyiniz. Hayrete dalınız, ilâhî bilgi gelir.

Önce hayrete dalmak, sonra bilgi edinmek, daha sonra bilenlere ermek. Sonra kast; kastın sonu maksada ermek ile biter. İrade sahi­bi olunca murada varılır.

İşitiniz ve amel ediniz. 

İpliğinizi lifler hâlinde açığa çıkarıyorum. Çürük iplerinizi açıyor; kopma ihtimali olanları yeniden bağlıyorum. Sizin derdinizden başka derdim yoktur. Yalnız sizin üzüntünüzü gi­dermek istiyorum. Ben bir kuşa benzerim. Uçtuğum yere giderim. Yitirdiğimi hemen bulurum. Arzu sizindir; ey atılan taşlar; ey kan yükü tembeller ve nefsin bağladığı kişiler; ey aklını her şeye yoran­lar, hâlinizi siz düşününüz.

Allah’ım, rahmetini bana da ver, onlara da…100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın