Onun Zamanında Yaşasaydık

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamberimizin Zamanında Yaşama Temennisinde Bulunmak:

Çoğumuz belkide aşkla ve muhabbetle bu kelimeleri sarf edebiliriz. Keşke Resulullah (aleyhisselatu Vesselam)’ın zamanında onun ve bulunduğu iklimde yaşasaydım. Bu temenni kulağa hoş ve güzel bir temenni olarak gelebilir.

Peygamber (aleyhisselatu vesselam) efendimizin bulunduğu zamanda ki durum bizim arzu ve temenni ettiğimiz gibi değildi. İlk başlarda zorluk ve meşakkatler, sıkıntılar vardı birkaç örnek verelim:

 Cübeyr b. Nüfeyr’in babasından naklettiğine göre şöyle anlatmış: Bir gün Mikdad b. Esved (ra.)  yanında oturuyorduk bir adam geldi ve: Allah Resulü’nün gören şu gözlere ne mutlu vallahi senin gördüklerini görmek isterdik dedi.

Nüfeyr  dedi ki: Babam bu sözleri aktarınca hoşuma gitti. çünkü adam iyi şeyler söylemişti. Mikdad o zata dönerek;

Bazılarınız Allah’ın yaşatmadı bir zamanda yaşamayı temenni ediyor? O dönemde yaşasaydı nasıl olacağını bilir miydi? Allah’a kasem ederim ki Peygamber Efendimizi gören öyle kavimler var ki Cenabı Hak kendilerini yüzükoyun cehenneme attı. Çünkü Allah’ın Resulüne icabet etmemiş onu doğrulamamışlardı. Allah’a hamd etmez misiniz ki o, sizin rabbinizi tanır, Peygamberimizin getirdiklerini tasdik eder başkaları vasıtasıyla sizi imansızlık belasından kurtarır bir halde dünyaya çıkarttı! Allah’a yemin ederim ki Peygamber Efendimiz öyle çetin bir zaman’da gönderilmişti ki öteki peygamberlerin hiçbirisi O derece ağır bir ortamda gönderilmemiştir.

Koyu bir dinsizlik ve cahilliğin hüküm sürdüğü insanların putlara tapmaktan daha üstün bir din tanımadıkları bir dönemde gönderilmiştir. Hak ile batılı ayıran Furkan’ı getirmiş, baba ile oğulu birbirinden ayırmış Öyle ki Allah-u Teala’nın kalbinin kilidini iman için açmış olduğu bir adam babasını oğlunu yahut kardeşini görüyor onun cehenneme girip helaka sürükleyenceğini biliyordu. En yakınının ateşe atılacağını bildiği için de yüzü gülmüyordu. Bunun içindir ki Cenabı Hak Kur’an’da Salih müminlerin evsafını belirtirken Şöyle buyurmuştur.:

” Onlar ki: Ey Rabbimiz derler. Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et.” Furkan 74

Ebu Nuaym Hilye 1 cilt Sayfa; 175  Tebarani

 Bu mevzuda yine Huzeyfe Radıyallahu söylediklerini dikkate alalım Muhammed Bin ka’b anlatıyor küfe altından huzeyfetül yemani Ra. Abdullah Sizler Peygamberimizi görüp sohbetinde Bulunduğunuz değil mi diye sordu?

 Evet biraderimin oğlu!

 Siz ona nasıl hizmet ediyordunuz?

 vallahi bütün gücümüzde emirlerini yerine getirmeye çalışıyorduk

 adam:

 Allah’a kasem ederim ki ona etseydik yer de yürütmez bu oyunlarımızda taşırdık!

 Huzeyfe ra ra:

Biraderimin oğlu, vallahi Hendek Savaşı’nda Allah resulü yanımızdayken sahabelerin hissettikleri şiddetli korkuyu, katlandıkları açlığı ve susuzluğu ben gördüm, dedi.

Müslim’in rivayetinde Huzeyfe’nin şu karşılığı verdiği kaydedilmektedir. “Sen mi bunu yapardın vallahi Hendek gecelerinden birini hatırlıyorum şiddetli rüzgar ve soğukta Allah’ın Resul’ünün yanında bulunuyorduk.”

Başka bir rivayette de Huzeyfenin şu cevabı verdiği söylenmiştir: “Allah resulü zamanında yaşasaydım diye temenni de bulunmayınız.” İbni İshak Hakim ve Beyhaki

Velhasıl:

Bulunduğumuz şu zaman diliminde küfrün en şedit zamanları yaşanmaktadır. Müslümanlar için kan, gözyaşı dinmemektedir. Allah’a hamd ve şükür ederiz ki, bizleri müslüman bir anne ve babadan ve hidayetiyle açtığı kalbe yerleşen imanla değerlendirdi. Biz bu zaman diliminde resulullah (sav) ümmetinin bir ferdi gibi davranmalı ve kuran ve sünnete sımsıkı sarılarak yaşamak gayretin de olmayız. Çünkü biz onun kardeşleriyiz…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın